Agencija ZADRA NOVA je, osim što je kao regionalni koordinator pružala stručnu pomoć u provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije, provela više desetaka projekte u kojima je imala ulogu nositelja ili partnera.

GuardEn

Izvor EU financiranja: Transnacionalni program suradnje Jugoistočna Europa (SEE)

Cilj projekta GuardEn je bio razvoj integriranog pristupa izrade i provedbe lokalnih strategija u svrhu prevencije ...

Više o projektu

Roof of Rock

Izvor EU financiranja: IPA Jadranska prekogranična suradnja

Cilj projekta je bio demonstrirati i promovirati održivo korištenje vapnenačkog kamena duž Jadranske obale.

Više o projektu

REPUBLIC-MED

Izvor EU financiranja: Transnacionalni program MEDITERAN

Cilj projekta je bio ocijeniti učinkovitost nacionalnih alata i metoda za primjenu energetske učinkovitosti u obnovi javnih zgrada i otvorenih ...

Više o projektu

BLUENE

Izvor EU financiranja: Transnacionalni program MEDITERAN

Temeljni ciljevi projekta BLUENE bili su identifikacija ključnih dionika sposobnih za pokretanje projekata za iskorištavanje plave energije na mediteranskom područ...

Više o projektu

REACH-out- training the unemployed to reach out and assist in work engaging persons with intellectual disabilities

Izvor EU financiranja: IPA IV

Sredstvima projekta financirano je osposobljavanje nezaposlenih osoba za posao radnog asistenta osobama s intelektualnim teškoćama.

Više o projektu

WORKOUT

Izvor EU financiranja: IPA program – darovnica

Cilj projekta je bio povećati mogućnost zapošljavanja mentalno retardiranih osoba, te njihovog socijalnog uključivanja kroz rad – zapošljavanjem ...

Više o projektu

Kompetentni dionici – snažno partnerstvo

Izvor EU financiranja: IPA IV

Projekt “Kompetentni dionici – snažno partnerstvo” nastao je kao rezultat suradnje institucija članova tajništva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, toč...

Više o projektu

PoTRaGA

Izvor EU financiranja: IPA IV

Cilj projekta ”PoTRaGA” je bio olakšati pristup tržištu rada za dugotrajno nezaposlene mlade osobe sa srednjom stručnom ...

Više o projektu

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar

U sklopu projekta nabavljena su specijalna dva nova komunalna vozila sa dvije komore za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastike.
 

Naziv: Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d....

Više o projektu

HAZADR

Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja

Cilj projekta je bila uspostava zajedničkog modela upravljanja i prevencije od okolišnih i tehnoloških rizika na moru ...

Više o projektu

ECOSEA

Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja

Cilj projekta je bilo postavljanje preduvjeta stalnom procesu zaštite i unapređenju mora i morskog okoliša baziranog na ...

Više o projektu

EU-FIN - EUROPEAN UNION FISHING NETWORK

Izvor EU financiranja: Europa za građane

Cilj projekta financiranog iz programa “Europa za građane” unutar prioritetne osi 2 “Demokratski angažman i građanska participacija-Mjera mreže ...

Više o projektu

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir

 
U sklopu projekta nabavljena su specijalna dva nova komunalna vozila sa dvije komore za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastike.
 
Naziv: Nabava ...
Više o projektu

European network for the Promotion of the Covenant of Mayors-ENPCOM project

Izvor EU financiranja: Europa za građane

Cilj projekta koji je financiran programom Europa za građane jest stvoriti mrežu građana, lokalne vlasti, industrijskih organizacija i ...

Više o projektu

Eko-društveni razvoj u Velebitskom području

Izvor EU financiranja: IPA IV. Razvoj ljudskih potencijala

Cilj projekta je bio uspostaviti okvir za inovativni međusektorski pristup za eko-društveni razvoj koji će omogućiti lokalnim ...

Više o projektu

ITHREU – Italy and Croatia: a partnership for Europe

Izvor EU financiranja: Ministarstvo gospodarstva Republike Italije (Low 84/2011 – Balkan)

Cilj projekta je bio unaprijediti suradnju između Italije i Hrvatske na području zajedničkih projekta iz poduzetniš...

Više o projektu

ACOST – Coordinated activities for tourism development

Izvor EU financiranja: Ministarstvo gospodarstva Republike Italije (Low 84/2011 – Balkan)

Cilj projekta je bio unaprjeđenje suradnje između Italije i Hrvatske u području turizma te koordinirani razvoj ...

Više o projektu

LOCATIONS – Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities

Projekt LOCATIONS – Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities (Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama) odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg MEDITERRANEAN 2014.-2020. u rujnu 2016. godine.

Vodeći partner projekta bio je Znanstveni ...

Više o projektu

Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja

Izvor EU financiranja: Poduzetnički impuls

Cilj projekta je bio poboljšanje poduzetničke klime, povećanje konkurentnosti i zaposlenosti u Zadarskoj županiji i to kroz edukaciju i ...

Više o projektu

Talking Books

Izvor EU financiranja: IPA RH – BiH

Projekt Talking Books – improving accessibility of public library services for blind and visually impaired persons odabran je unutar 2. poziva za prikupljanje projektnih&...

Više o projektu