Agencija ZADRA NOVA je, osim što je kao regionalni koordinator pružala stručnu pomoć u provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije, provela više desetaka projekte u kojima je imala ulogu nositelja ili partnera.

European Coworking Network

Izvor EU financiranja: Erasmus + program

Kroz projekt European Coworking Network je uspostavljeno partnerstvo i suradnja između šest coworking prostora u različitim europskim zemljama.

<...>
Više o projektu

Foster Children Rights: fostering rights of young children with disabilities and their families

Izvor EU financiranja: IPA I Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija

Provedba 18-mjesečnog projekt Foster Children Rights je započela 1. studenog 2015. godine. Nositelj mu ...

Više o projektu

COWORKMED – Social Innovation Research on Coworking

Izvor EU financiranja: Interreg MED 2014.-2020.

Cilj projekta je bio povezivanje poduzeća, istraživačkih i razvojnih centara, institucija visokog obrazovanja, javnog i civilnog društva radi ...

Više o projektu

InZad inkubator 2.0

Izvor EU financiranja: Europski fond za regionalni razvoj

Projekt je bio usmjeren na poboljšanje platforme za pokretanje i početak rada MSP-ova i omogućavanje bolje šanse ...

Više o projektu

Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije

Dana 30. ožujka 2016. godine Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator dobila je Poziv na iskaz interesa za bespovratna sredstava Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć koje je uputilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

...

Više o projektu

CHESTNUT – CompreHensive Elaboration of Strategic plaNs for sustainable Urban Trasport

Izvor EU financiranja: Interreg DUNAV 2014.-2020.

Projekt CHESTNUT – CompreHensive Elaboration of Strategic plaNs for sustainable Urban Trasport odobren je za financiranje u sklopu poziva ...

Više o projektu

Urbane zelene površine – pametni integrirani modeli za održivo upravljanje urbanim zelenim površinama u svrhu stvaranja zdravijeg i ugodnijeg urbanog okruženja

Izvor EU financiranja: Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020.

Projekt „Urbane zelene površine – pametni integrirani modeli za održivo upravljanje urbanim zelenim površinama u svrhu ...

Više o projektu

MOBILITAS – MOBIlity for nearLy-zero CO2 in medITerranean tourism destinAtionS

Izvor EU financiranja: Interreg MED 2014.-2020.

Projekt MOBILITAS – MOBIlity for nearLy-zero CO2 in medITerranean tourism destinAtionS odobren je za financiranje u sklopu poziva ...

Više o projektu

IRENE – Interregional Renewable & ENErgy efficiency network

Cilj projekta IRENE bila je zaštita i očuvanje okoliša te poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u prekograničnim područjima kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sustava upravljanja energijom kao i poticanje ...

Više o projektu

Projekti u kojima je Agencija pružala stručnu i tehničku pomoć javnopravnim tijelima u provedbi

Agencija ZADRA NOVA kao regionlani koordinator obavlja poslove i aktivnosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, jedna od aktivnosti je i pružanje tehničke i stručne pomoći javnorpavnim tijelima u provedbi projekata (su)finacnianih EU sredstvima.&...

Više o projektu

Zero Waste Blue

Ciljevi projekta Zero Waste Blue bili su širenje ideje Zero waste, zaštita i promocija prirodne i kulturne baštine kroz sportsko-rekreativne manifestacije te kreacija zajedničkog turističkog proizvoda Zero Waste sport events Blue ...

Više o projektu

MELAdetect – Early Detection of Skin, Mucosal and Ocular Melanoma

Glavni cilj projekta MELAdetect bio je zajedničkom prekograničnom suradnjom, poboljšati kvalitetu zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenje kožnog, očnog i mukoznog melanoma.  Rezultati projekta su ...

Više o projektu

PESCAR – Pesticide Control and Reduction

Cilj projekta PESCAR je bio zajedničkom prekograničnom suradnjom uspostaviti prognostički sustav za pružanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima o održivom korištenju pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji kroz uspostavu meteoroloških stanica sa ...

Više o projektu

ADRIATIC CANYONING – Adriatic canyons adventure tours

Projektom ADRIATIC CANYONING potaknut je razvoj aktivnog turizma na sljedećim lokacijama: Zrmanja i Čikola u Hrvatskoj, Peć mlini i Borak u BiH te Orjen i Vrbanj u Crnoj Gori. 

<...>
Više o projektu

CODE – Cooperation for Development of Cross Border Business Environment

Projektom CODE je predviđeno osnaživanje lokalnih potpornih poduzetničkih institucija te razvoj  i implementacija novog mentorskog programa za poduzetnike.

Vodeći partner: Grad Zadar

Partner

Više o projektu

Priprema lokalnih razvojnih projekata i suradnja na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine

Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRI NOVOJ dodijeljena su sredstva iz Državnog proračuna RH u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Temelj za dodjelu sredstava bio je Sporazum o suradnji na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. ...

Više o projektu

Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja

Cilj projekta Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja bio je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađ...

Više o projektu