Agencija ZADRA NOVA je, osim što je kao regionalni koordinator pružala stručnu pomoć u provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije, provela više desetaka projekte u kojima je imala ulogu nositelja ili partnera.

Zero Waste Blue

Ciljevi projekta Zero Waste Blue bili su širenje ideje Zero waste, zaštita i promocija prirodne i kulturne baštine kroz sportsko-rekreativne manifestacije te kreacija zajedničkog turističkog proizvoda Zero Waste sport events Blue ...

Više o projektu

MELAdetect – Early Detection of Skin, Mucosal and Ocular Melanoma

Glavni cilj projekta MELAdetect bio je zajedničkom prekograničnom suradnjom, poboljšati kvalitetu zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenje kožnog, očnog i mukoznog melanoma.  Rezultati projekta su ...

Više o projektu

PESCAR – Pesticide Control and Reduction

Cilj projekta PESCAR je bio zajedničkom prekograničnom suradnjom uspostaviti prognostički sustav za pružanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima o održivom korištenju pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji kroz uspostavu meteoroloških stanica sa ...

Više o projektu

ADRIATIC CANYONING – Adriatic canyons adventure tours

Projektom ADRIATIC CANYONING potaknut je razvoj aktivnog turizma na sljedećim lokacijama: Zrmanja i Čikola u Hrvatskoj, Peć mlini i Borak u BiH te Orjen i Vrbanj u Crnoj Gori. 

<...
Više o projektu

CODE – Cooperation for Development of Cross Border Business Environment

Projektom CODE je predviđeno osnaživanje lokalnih potpornih poduzetničkih institucija te razvoj  i implementacija novog mentorskog programa za poduzetnike.

Vodeći partner: Grad Zadar

Partner

Više o projektu

Priprema lokalnih razvojnih projekata i suradnja na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine

Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRI NOVOJ dodijeljena su sredstva iz Državnog proračuna RH u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Temelj za dodjelu sredstava bio je Sporazum o suradnji na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. ...

Više o projektu

Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja

Cilj projekta Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja bio je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađ...

Više o projektu

Otočka žena - faza II

Cilj projekta bio je ojačati tržišnu konkurentnost nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici kroz zapošljavanje za provođenje usluge ...

Više o projektu