Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator obavlja poslove i aktivnosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, gdje je definirano kako su regionalni koordinatori javne ustanove koje obavljaju poslove od javnog interesa te su osnovane s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja.

Javna ustanova
Agencija za razvoj Zadarske
županije ZADRA NOVA

OIB: 95315590590

Adresa: Put Murvice 14, 23 000 Zadar
E-mail: zadra@zadra.hr
Tel: + 385 23 492 880
Fax: + 385 23 492 881