Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA osnovana je 2013. godine te je preuzela poslove koje je od 2006. do 2013. godine obavljala Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA d.o.o. Osnivači Agencije ZADRA NOVA su Zadarska županija – 60% udjela i Grad Zadar – 40% udjela.

Djelovanje Agencije ZADRA NOVA utemeljeno je na viziji razvoja Zadarske županije do 2020. godine:

Zadarska županija je privlačna i gospodarski konkurentna regija uravnoteženog i održivog razvoja, prepoznatljive kulturne i prirodne baštine te visoke kvalitete života.“

Ustanova kao regionalni koordinator obavlja poslove javnih ovlasti i poslove od javnog interesa koji su joj na temelju Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske stavljeni u nadležnost.

Organizacijska struktura Ustanove:

  • Upravno vijeće
  • Ured ravnatelja
  • Odjel za regionalni razvoj
  • Odjel za strateško planiranje i upravljanje razvojem
  • Odjel za pripremu programa i projekata
  • Odjel za provedbu programa i projekata
  • Odjel za opće i financijske poslove