Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA osnovana je 2013. godine te je preuzela poslove koje je od 2006. do 2013. godine obavljala Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA d.o.o. Osnivači Agencije ZADRA NOVA su Zadarska županija – 60% udjela i Grad Zadar – 40% udjela.

Ustanova kao regionalni koordinator obavlja poslove javnih ovlasti i poslove od javnog interesa koji su joj na temelju Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske stavljeni u nadležnost.

Ustanova posluje samostalno i svoje djelatnosti obavlja prema načelima Zakona o ustanovama i drugih propisa, Odluke o osnivanju, Statuta i akata koje donose Upravno vijeće i Ravnatelj Ustanove.

U Ustanovi su sistematizirana radna mjesta izvan unutarnjih organizacijskih jedinica:

 • Ravnatelj
 • Zamjenik ravnatelja

Radi obavljanja posla iz nadležnosti Ustanove ustrojavaju se posebne unutarnje organizacijske jedinice:

 1. Odsjek za međuinstitucionalnu suradnju, opće i financijske poslove
  • Pododsjek za međuinstitucionalnu suradnju i tehničke poslove
  • Pododsjek za opće i financijske poslove
 2. Odsjek za strateško planiranje i upravljanje razvojem
  • Pododsjek za strateško planiranje, regionalni razvoj i poduzetničku infrastrukturu
  • Pododsjek za razvoj otoka
 3. Odsjek za pripremu programa i projekata
 4. Odsjek za provedbu programa i projekata