Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA osnovana je 2013. godine te je preuzela poslove koje je od 2006. do 2013. godine obavljala Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA d.o.o. Osnivači Agencije ZADRA NOVA su Zadarska županija – 60% udjela i Grad Zadar – 40% udjela.

Ustanova kao regionalni koordinator obavlja poslove javnih ovlasti i poslove od javnog interesa koji su joj na temelju Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske stavljeni u nadležnost.

Organizacijska struktura Ustanove:

 • Upravno vijeće
 • Ured ravnatelja

 • Odjel za regionalni razvoj

 • Odjel za strateško planiranje i upravljanje razvojem

  • Odsjek za strateško planiranje i koordinaciju razvoja Zadarske županije

  • Odsjek za razvoj otoka

  • Odsjek Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala

 • Odjel za pripremu programa i projekata

 • Odjel za provedbu programa i projekata 

  • Odsjek za provedbu programa i projekata financiranih iz ESI fondova

  • Odsjek za provedbu programa i projekata prekogranične suradnje

 • Odjel za provedbu projekta međuregionalne i transnacionalne suradnje

 • Odjel za opće i financijske poslove

  • Odsjek za opće poslove

   Odsjek za financijske poslove