Radno vrijeme u Agenciji u periodu zimskog radnog vremena počinje u razdoblju od 7,30 do 8,00 sati, a završava u razdoblju od 15,30 do 16,00 sati.

  • Pauzu za dnevni odmor od 12,00 do 12,30 sati

Period zimskog radnog vremena započeo je 9. rujna 2019. godine.

U periodu ljetnog radnog vremena počinje u 7,00 sati, a završava u 15,00 sati. 

  • Pauzu za dnevni odmor od 11,30 do 12,00 sati