Agencija ZADRA NOVA, osim što, kao regionalni koordinator pruža stručnu pomoć u pripremi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije, provodi projekte u kojima ima ulogu nositelja ili partnera. 

Projekti u provedbi

ZADRA NOVA ZA VAS

Svrha projekta ZADRA NOVA ZA VAS je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova kroz pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ...

Više o projektu

STREAM - Strategic Development of Flood Management

Cilj projekta STREAM je poboljšati praćenje rizika i povećati upravljačku sposobnost za brzo reagiranje na katastrofalne poplave izradom karata rizika i razvojem plana upravljanja rizikom od poplava. 

Više o projektu

AdriaClim

Cilj projekta AdriaClim je razvoj i poboljšanje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama.

Više o projektu

EUROPE DIRECT Zadar

EUROPE DIRECT Zadar član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj koja je pak dio sveeuropske mreže centara koji približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti ...

Više o projektu

BOOST5 - Leveraging results of 5 IT-HR projects to boost touristic valorisation of cultural, off road, industrial and natural heritage

Projekt BOOST5 operativnim će pristupom na više razina imati za cilj eliminirati glavne prepreke koje ograničavaju puni razvoj održivog turizma, istražiti nove tržišne prilike povezane s promjenama politika održivosti te promicati teritorijalne sinergije ...

Više o projektu

Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije

Cilj projekta je poboljšanje pristupa visokokvalitetnim uslugama hitne medicine povećanjem broja specijalizacija iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite čime će korisinicima zdravstvenih usluga biti osigurana visokokvalitetna, dostupnija i ravnomjernija hitna medicinska skrb na području ...

Više o projektu

Društveni kutak

Unaprjeđivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infratrukture.

Više o projektu

Budi spreman i kompetentan!

Projektom će se ojačati organizacijske sposobnosti regionalnog centra kompetentnosti, dok će se uspostavom sustava kvalitete i profesionalnom usmjeravanja učenika i drugih polaznika, te unaprjeđenjem kompetencija nastavnika i mentora kod poslodavaca uspostaviti suradnja za povećanje relevantnosti i ...

Više o projektu

Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva

Cilj projekta je unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva s ciljem provođenja učenja temeljenog na radu te povećanja relevantnosti i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u odnosu ...

Više o projektu

Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva

Projektom Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva uspostavlja se infrastruktura za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. U Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar ...

Više o projektu

MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - UP.03.3.1.04.0016

Uspostava rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unaprjeđenje kadrovskih uvjeta. Škola RCK će, u suradnji s partnerima, ciljanoj skupini - učenicima ...

Više o projektu

AgroSTEM

Cilje projekta AgroSTEM je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a. 

Više o projektu

Mobilni tim Niste sami

Projektom "Mobilni tim Niste sami" uspostavit će se nova socijalna usluga mobilnog tima za psihosocijalnu podršku osobama s invaliditetom na području ITU Zadar.

Više o projektu

Moć osjetila

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije ...

Više o projektu

Kreativna škola STEM-a

Cilj projeka "Kreativna škola STEM-a" je jačanje kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima na popularizaciji STEM-a kao horizontalnog „alata“ za goruća pitanja 21. stoljeća u koja nedvojbeno spadaju i klimatske promjene. 

Više o projektu

Za bolje sutra, za sretnija jutra

Cilj projekta "Za bolje sutra, za sretnija jutra" je pridonijeti procesu deinstitucionalizacije za djecu s problemima u ponašanju i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Više o projektu

Izgradnja i opremanje seljačke tržnice Gračac

Cilj projekta je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti.

Više o projektu

Adaptacija i opremanje dječjeg vrtića u Općini Polača

Cilj projekta je poboljšanje materijalnih uvjeta, unaprjeđenje kvalitete i povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Polača.

Više o projektu

Zaželi - Nastavimo pružati i primati pomoć!

Cilj projekta je zapošljavanje 10 žena iz ciljane skupine, uključujući dugotrajno nezaposlene te pružanje veće razine socijalne usluge najmanje 60 korisnika.

Više o projektu

Izgradnja i opremanje vanjskog športskog igrališta za više športova

Cilj projekta je unaprjeđenje sportsko - društvene infrastrukture u Donjoj Jagodnji čime će se doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta kao ruralnoj sredini te većoj atraktivnosti mjesta te njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti.

Više o projektu

Zaželi u Općini Kali

Cilj projekta je unaprijediti radni potencijal nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem i teže zapošljivih/ranjivih skupina kroz uspostavu usluge skrbi o starijim osobama u dobi od 65 god. i više i/ili nemoć...

Više o projektu

Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Srdelica u općini Kali

Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete dječjeg vrtića Srdelica za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Kali.

Više o projektu

OSIGURAJMO OBROK I U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u javnim osnovnim školama.

Više o projektu

Izgradnja područnog objekta Dječjeg vrtića "Ražanac" (s kuhinjom) u Radovinu

Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Više o projektu

Izgradnja dječjeg vrtića u općini Kolan

Cilj projekta je omogućavanje dostupnosti kvalitetnog predškolskog odgoja djeci na području općine Kolan.

Više o projektu