Agencija ZADRA NOVA, osim što, kao regionalni koordinator pruža stručnu pomoć u pripremi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije, provodi projekte u kojima ima ulogu nositelja ili partnera.

Projekti u provedbi

MADE IN-LAND – MAnagement and DEvelopment of INLANDs

Projekt MADE IN-LAND nastoji uskladiti razvoj potencijala zaleđa s potrebama i kvalitetom života lokalne zajednice. Planirano je promovirati i poboljšati dostupnost kulturne i prirodne baštine kopnenih područja turističkim posjetiteljima na obali, te razviti inovativne modele ...

Više o projektu

PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution

Projektom PEPSEA želi se povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog ...

Više o projektu

ADRIREEF – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy

Projektom ADRIREEF želi se postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru, s naglaskom na marikulturu i turizam, a u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti.

Više o projektu

SMART COMMUTING

Svakodnevno vrijeme gužve kroz zagušene ceste u srednjoj Europi dovodi do onečišćenja zraka, emisije CO2, buke i nesreća. Kako bi se promijenila ova situacija, projekt SMART COMMUTING će poticati koordinacijsku strukturu na razini funkcionalnih urbanih ...

Više o projektu

RUINS - Održiva prenamjena, očuvanje i moderno upravljanje povijesnim ruševinama u Središnjoj Europi – izrada integriranog modela i smjernica prema najboljim primjerima europske prakse

ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses

PESCAR – Pesticide Control and Reduction

CODE – Cooperation for Development of Cross Border Business Environment

Projektom CODE je predviđeno osnaživanje lokalnih potpornih poduzetničkih institucija te razvoj  i implementacija novog mentorskog programa za poduzetnike.

Više o projektu

ADRIATIC CANYONING – Adriatic canyons adventure tours

IRENE – Interregional Renewable & ENErgy efficiency network

Cilj projekta IRENE je zaštita i očuvanje okoliša te poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u prekograničnim područjima kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sustava upravljanja energijom kao i poticanje energetske uč...

Više o projektu

Zero Waste Blue

SOS – Surađuj i ostvari sebe

Kao bi se pridonijelo rastu zaposlenosti, pogotovo pripadnika ranjivih skupina među kojima i mladih nezaposlenih osoba, kroz projekt SOS će se rješavanju ovog gorućeg problema doprinijeti kroz dva pravca: prvi je vezan uz samozapošljavanje i poticanje ...

Više o projektu

SMILE – FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region

Projekt SMILE je usmjeren na smanjenje cestovnog prometa, održivost multi-modalne mobilnosti te na podizanje svijesti o ponašanjima održive urbane mobilnosti.

Više o projektu

Zadar baštini – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020.

Projekt „Zadar baštini – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020.“ je usmjeren na očuvanje, revitalizaciju i integraciju kulturne baštine u zaštićenom povijesnom dijelu grada Zadra (poluotok), upisane u registar nepokretnih kulturnih dobara RH, jačanje kapaciteta lokalnih ...

Više o projektu

Priprema lokalnih razvojnih projekata i suradnja na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine

Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRI NOVOJ dodijeljena su sredstva iz Državnog proračuna RH u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Temelj za dodjelu sredstava bio je Sporazum o suradnji na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i provedbi Programa pripreme ...

Više o projektu

Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja

Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja ima za cilj doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama ...

Više o projektu

MELAdetect – Early Detection of Skin, Mucosal and Ocular Melanoma

Glavni cilj projekta MELAdetect je zajedničkom prekograničnom suradnjom, poboljšati kvalitetu zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenje kožnog, očnog i mukoznog melanoma.  Rezultati projekta su nova platforma prevencije i znanja ...

Više o projektu

ZADRA NOVA ZA VAS

Svrha projekta ZADRA NOVA ZA VAS je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova kroz pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ...

Više o projektu