Agencija ZADRA NOVA, osim što, kao regionalni koordinator pruža stručnu pomoć u pripremi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije, provodi projekte u kojima ima ulogu nositelja ili partnera. 

Projekti u provedbi

EUROPE DIRECT Zadar

EUROPE DIRECT Zadar član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj koja je pak dio sveeuropske mreže centara koji približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti ...

Više o projektu

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova

Sporazumom osiguran je nastavak pružanja tehničke pomoći Agencije ZADRA NOVA javnim tijelima na području Zadarske županije.

Više o projektu

TOURAL

Cilj projekta TOURAL je predložiti model koji podržava turistički razvoj ruralnih regija. Pristup modeliranju bit će višedimenzionalan te će se baviti unaprjeđenjem raznih vrsta turizma poput: turizma kulturne i prirodne baštine, kreativnog turizma, kulturološ...

Više o projektu

TransH2

Projekt TransH2 će omogućiti zelenu tranziciju prekograničnog pomorskog prometa demonstracijom novih rješenja i pružanjem konkretnih planova ulaganja te pridonijeti povećanju korištenja goriva s nultom emisijom do 2050. godine, čime se pridonosi ciljevima Europskog zelenog plana ...

Više o projektu

Unaprjeđivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infratrukture.

Više o projektu

Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva

Projektom Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva uspostavlja se infrastruktura za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. U Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar ...

Više o projektu

Adaptacija i opremanje dječjeg vrtića u Općini Polača

Cilj projekta je poboljšanje materijalnih uvjeta, unaprjeđenje kvalitete i povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Polača.

Više o projektu

Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Srdelica u općini Kali

Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete dječjeg vrtića Srdelica za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Kali.

Više o projektu

Izgradnja područnog objekta Dječjeg vrtića "Ražanac" (s kuhinjom) u Radovinu

Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Više o projektu

Izgradnja dječjeg vrtića u općini Kolan

Cilj projekta je omogućavanje dostupnosti kvalitetnog predškolskog odgoja djeci na području općine Kolan.

Više o projektu

FutureECOS

FutureECOS sufinanciran je od strane Interreg Europe programa Europske unije. Opći cilj FutureECOS-a je poboljšati provedbu politika regionalnog razvoja u području približavanja Europe građanima, posebice životnom prostoru koji je spreman za budućnost u novim ...

Više o projektu