Agencija ZADRA NOVA je, osim što je kao regionalni koordinator pružala stručnu pomoć u provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije, provela više desetaka projekte u kojima je imala ulogu nositelja ili partnera.

Blue SKILLS

Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja

Projekt je bio usmjeren na jačanje integracije sustava obrazovanja i strukovnog osposobljavanja kroz usklađivanje različitih obrazovnih sustava ...

Više o projektu

SOS – Surađuj i ostvari sebe

Naziv: SOS – Surađuj i ostvari sebe

Vodeći partner: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA ...

Više o projektu

PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution

Projektom PEPSEA nastojao se povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno ...

Više o projektu

Hives - High-Level Innovation for a Value-Driven Exploatation of a Joint S3 in The Adriatic Area

Izvor EU financiranja: IPA Jadranska prekogranična suradnja

Opći ciljevi projekta HIVES (High-Level Innovation for a Value-Driven Exploatation of a Joint S3 in The ...

Više o projektu

Adriawealth

Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja

Projektom se realizirala Studija izvodljivosti koja se bavi isprepletanjem 5 ključnih područja partnerskih projekata, a to su:&...

Više o projektu

MADE IN-LAND – MAnagement and DEvelopment of INLANDs

Projekt MADE IN-LAND nastojao je uskladiti razvoj potencijala zaleđa s potrebama i kvalitetom života lokalne zajednice. Planirano je promovirati i poboljšati dostupnost kulturne i prirodne baštine kopnenih područja turističkim posjetiteljima na obali ...

Više o projektu

ADRIREEF – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy

Cilj projekta ADRIREEF bio je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru s naglaskom na marikulturu i turizam u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti.

<...

Više o projektu

HOLISTIC

Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja

Projekt HOLISTIC (Holistička zaštita od šumskih požara na Jadranu) nositelja Splitsko-dalmatinske županije, odabran je za financiranje u ...

Više o projektu

BEE Promoted – Promocija pčelarstva

Izvor EU financiranja: IPA CBC-CRO-BIH 2007.-2013.

Opći cilj projekta je bio da se doprinese integraciji gospodarstva u pograničnim područjima, kroz podršku malim i srednjim ...

Više o projektu

STEP FORWARD – A step forward in strengthening capacities of Zadar County Local Partnership for Employment

Izvor EU financiranja: Europski socijalni fond

Opći cilj projekta STEP FORWARD je bio doprinijeti rastu i održivosti zapošljavanja u Zadarskoj županiji jačanjem kapaciteta lokalnih ...

Više o projektu

ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses

Cilj projekta ADRION 5 SENSES je stvaranje novog turističkog proizvoda koji stimulira svih pet osjetila turista kreiranjem Mape doživljaja, zatim kreiranje audio knjige Adriona koja obuhvaća zvukove, boje, teksture, mirise, gastronomske osobitosti ovog ...

Više o projektu

SMART COMMUTING

Svakodnevno vrijeme gužve kroz zagušene ceste u srednjoj Europi dovodi do onečišćenja zraka, emisije CO2, buke i nesreća. Kako bi se promijenila ova situacija, projekt SMART COMMUTING poticao ...

Više o projektu

Hear Me Out – podizanje svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom

Izvor EU financiranja: Europski socijalni fond – Operativni Program „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.”

Opći cilj projekta je bio podići svijest javnosti i poslodavaca o pravima, problemima i potencijalima ...

Više o projektu

RUINS - Održiva prenamjena, očuvanje i moderno upravljanje povijesnim ruševinama u Središnjoj Europi – izrada integriranog modela i smjernica prema najboljim primjerima europske prakse

Projektom RUINS nastojalo se udahnuti „novi život“ srednjovjekovnim ruševinama i to modernim načinom upravljanja uz očuvanje njihovih povijesnih vrijednosti. Odabrana srednjovjekovna ruševina kao pilot lokacija u gradu Zadru bila je crkva ...

Više o projektu

AgVenturers – motivacija i edukacija nezaposlenih mladih ljudi iz ruralnih područja u zaleđu Zadarske županije za samozapošljavanje u maslinarstvu i vinogradarstvu

Izvor EU financiranja: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II

Cilj projekta je bio doprinijeti povećanju zapošljivosti i poboljšanju uvjeta života nezaposlenih mladih ljudi ...

Više o projektu

EDIC Zadar

Informacijski centar Europe Direct Zadar kao dio europske mreže informacijskih centara Europe Direct (EDIC) rasprostranjenih u članicama Europske unije. EDIC Zadar, zajedno s  ostalim centrima u Hrvatskoj, ...

Više o projektu

SMILE – FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region

Projekt SMILE bio je usmjeren na smanjenje cestovnog prometa, održivost multi-modalne mobilnosti te na podizanje svijesti o ponašanjima održive urbane mobilnosti.

 

Više o projektu

I-CIA of SMEs – poboljšanje mogućnosti kompetitivne inteligencije malih i srednjih poduzeća

Izvor EU financiranja: Programa za cjeloživotno učenje (EU Lifelong Learning Programme), potprogram Leonardo da Vinci

Primarni cilj I-CIA MSP projekta je bio poboljšanje konkurentnosti malih ...

Više o projektu

Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače

Izvor EU financiranja: Razvoj poslovne infrastrukture – Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.—2013.

Projekt “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače”,RC.1.1.05-0117 odobren je ...

Više o projektu

HERA – Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana

Izvor EU financiranja: IPA programa Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013

Provedba projekta HERA (Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana) započela je 1. ...

Više o projektu