Agencija ZADRA NOVA je, osim što je kao regionalni koordinator pružala stručnu pomoć u provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije, provela više desetaka projekte u kojima je imala ulogu nositelja ili partnera.

Blue SKILLS

Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja

Projekt je bio usmjeren na jačanje integracije sustava obrazovanja i strukovnog osposobljavanja kroz usklađivanje različitih obrazovnih sustava ...

Više o projektu

Hives - High-Level Innovation for a Value-Driven Exploatation of a Joint S3 in The Adriatic Area

Izvor EU financiranja: IPA Jadranska prekogranična suradnja

Opći ciljevi projekta HIVES (High-Level Innovation for a Value-Driven Exploatation of a Joint S3 in The ...

Više o projektu

Adriawealth

Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja

Projektom se realizirala Studija izvodljivosti koja se bavi isprepletanjem 5 ključnih područja partnerskih projekata, a to su:&...

Više o projektu

HOLISTIC

Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja

Projekt HOLISTIC (Holistička zaštita od šumskih požara na Jadranu) nositelja Splitsko-dalmatinske županije, odabran je za financiranje u ...

Više o projektu

BEE Promoted – Promocija pčelarstva

Izvor EU financiranja: IPA CBC-CRO-BIH 2007.-2013.

Opći cilj projekta je bio da se doprinese integraciji gospodarstva u pograničnim područjima, kroz podršku malim i srednjim ...

Više o projektu

STEP FORWARD – A step forward in strengthening capacities of Zadar County Local Partnership for Employment

Izvor EU financiranja: Europski socijalni fond

Opći cilj projekta STEP FORWARD je bio doprinijeti rastu i održivosti zapošljavanja u Zadarskoj županiji jačanjem kapaciteta lokalnih ...

Više o projektu

Hear Me Out – podizanje svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom

Izvor EU financiranja: Europski socijalni fond – Operativni Program „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.”

Opći cilj projekta je bio podići svijest javnosti i poslodavaca o pravima, problemima i potencijalima ...

Više o projektu

AgVenturers – motivacija i edukacija nezaposlenih mladih ljudi iz ruralnih područja u zaleđu Zadarske županije za samozapošljavanje u maslinarstvu i vinogradarstvu

Izvor EU financiranja: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II

Cilj projekta je bio doprinijeti povećanju zapošljivosti i poboljšanju uvjeta života nezaposlenih mladih ljudi ...

Više o projektu

I-CIA of SMEs – poboljšanje mogućnosti kompetitivne inteligencije malih i srednjih poduzeća

Izvor EU financiranja: Programa za cjeloživotno učenje (EU Lifelong Learning Programme), potprogram Leonardo da Vinci

Primarni cilj I-CIA MSP projekta je bio poboljšanje konkurentnosti malih ...

Više o projektu

Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače

Izvor EU financiranja: Razvoj poslovne infrastrukture – Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.—2013.

Projekt “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače”,RC.1.1.05-0117 odobren je ...

Više o projektu

HERA – Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana

Izvor EU financiranja: IPA programa Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013

Provedba projekta HERA (Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana) započela je 1. ...

Više o projektu

COWORKING ZADAR – SURADNJOM DO INOVACIJA

Izvor EU financiranja: IPA IIIc – Regionalna konkurentnost

Cilj projekta COWORKING ZADAR – suradnjom do inovacija je bio potaknuti razvoj poduzetništva i samozapošljavanje te povećati ...

Više o projektu

GuardEn

Izvor EU financiranja: Transnacionalni program suradnje Jugoistočna Europa (SEE)

Cilj projekta GuardEn je bio razvoj integriranog pristupa izrade i provedbe lokalnih strategija u svrhu prevencije ...

Više o projektu

Roof of Rock

Izvor EU financiranja: IPA Jadranska prekogranična suradnja

Cilj projekta je bio demonstrirati i promovirati održivo korištenje vapnenačkog kamena duž Jadranske obale.

Više o projektu

REPUBLIC-MED

Izvor EU financiranja: Transnacionalni program MEDITERAN

Cilj projekta je bio ocijeniti učinkovitost nacionalnih alata i metoda za primjenu energetske učinkovitosti u obnovi javnih zgrada i otvorenih ...

Više o projektu

BLUENE

Izvor EU financiranja: Transnacionalni program MEDITERAN

Temeljni ciljevi projekta BLUENE bili su identifikacija ključnih dionika sposobnih za pokretanje projekata za iskorištavanje plave energije na mediteranskom područ...

Više o projektu

REACH-out- training the unemployed to reach out and assist in work engaging persons with intellectual disabilities

Izvor EU financiranja: IPA IV

Sredstvima projekta financirano je osposobljavanje nezaposlenih osoba za posao radnog asistenta osobama s intelektualnim teškoćama.

Više o projektu

WORKOUT

Izvor EU financiranja: IPA program – darovnica

Cilj projekta je bio povećati mogućnost zapošljavanja mentalno retardiranih osoba, te njihovog socijalnog uključivanja kroz rad – zapošljavanjem ...

Više o projektu

Kompetentni dionici – snažno partnerstvo

Izvor EU financiranja: IPA IV

Projekt “Kompetentni dionici – snažno partnerstvo” nastao je kao rezultat suradnje institucija članova tajništva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, toč...

Više o projektu

PoTRaGA

Izvor EU financiranja: IPA IV

Cilj projekta ”PoTRaGA” je bio olakšati pristup tržištu rada za dugotrajno nezaposlene mlade osobe sa srednjom stručnom ...

Više o projektu