Agencija ZADRA NOVA je, osim što je kao regionalni koordinator pružala stručnu pomoć u provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije, provela više desetaka projekte u kojima je imala ulogu nositelja ili partnera.

AgVenturers – motivacija i edukacija nezaposlenih mladih ljudi iz ruralnih područja u zaleđu Zadarske županije za samozapošljavanje u maslinarstvu i vinogradarstvu

Izvor EU financiranja: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II

Cilj projekta je bio doprinijeti povećanju zapošljivosti i poboljšanju uvjeta života nezaposlenih mladih ljudi ...

Više o projektu

FIRESPILL- Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level

Cilj projekta FIRESPILL bio je poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti.

...

Više o projektu

CASCADE-Coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management

Cilj projekta bio je obnova ugroženih vrsta i podrška integriranom upravljanju uz koordinirane i usklađene akcije koje uključuju praćenje, promatranje, modeliranje i upravljanje kako bi se poboljšalo znanje i procijenila ranjivost kopnenog, obalnog ...

Više o projektu

Nabava komunalnih vozila - ZA ČIŠĆI OKOLIŠ

Cilj projekta "Nabava komunalnih vozila- ZA ČIŠĆI OKOLIŠ" bio je nabava komunalnog vozila te podizanje razine svijesti stanovništva općine Sali o odvojenom prikupljanju otpada i samim time i povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ...

Više o projektu

Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvalitete socijalne uključenosti za djecu i mlade s teškoćama u razvoju - ASIQ

Osnovni cilj projekta "Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvalitete socijalne uključenosti za djecu i mlade s teškoćama u razvoju - ASIQ" bio je poboljšanje dostupnosti i pristupač...

Više o projektu

Nabava komunalnog vozila

Opći cilj projekta "Nabava komunalnog vozila" bio je doprinos unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada.

Naziv: Nabava komunalnog vozila

Prijavitelj: Komunalno društvo ...

Više o projektu

Od srca za srce Jadrana

Cilj projekta bio je provedba aktivnosti koje će doprinijeti ublažavanju Materijalne deprivacije tipa 1 (MD1-nedostatak hrane) te Materijalne deprivacije tipa 2 (MD2- nedostatak osnovne materijalne pomoći). 

Naziv: Od srca za srce ...

Više o projektu

Poželi i stiže ti zaželi

Opći cilj projekta "Poželi i stiže ti zaželi" bio je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima radi povećanja njihove ...

Više o projektu

Zaželi u Kalima

Cilj projekta "Zaželi u Kalima" bio je zaposliti nezaposlene žene te im pružiti adekvatno certificirano obrazovanje za deficitarno zanimanje na tržištu rada.

Naziv: Zaželi u Kalima

Prijavitelj:

Više o projektu

Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali

Cilj projekta bio je nabava funkcionalnog mobilnog reciklažnog dvorišta te podizanje razine svijesti stanovništva Općine Sali o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog ...

Više o projektu

EDIC Zadar

Informacijski centar Europe Direct Zadar kao dio europske mreže informacijskih centara Europe Direct (EDIC) rasprostranjenih u članicama Europske unije. EDIC Zadar, zajedno s  ostalim centrima u Hrvatskoj, ...

Više o projektu

Ispunite svoju zlatnu dob

Cilj projekta "Ispunite svoju zlatnu dob" bio je unaprjeđenje socijalnih usluga na području UP Zadra za ranjive skupine kroz razvoj socijalnih usluga i programa za aktivno uključivanje i podizanje socijalne uključenosti te za povećanje ...

Više o projektu

SMILE – FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region

Projekt SMILE bio je usmjeren na smanjenje cestovnog prometa, održivost multi-modalne mobilnosti te na podizanje svijesti o ponašanjima održive urbane mobilnosti.

 

Više o projektu

I-CIA of SMEs – poboljšanje mogućnosti kompetitivne inteligencije malih i srednjih poduzeća

Izvor EU financiranja: Programa za cjeloživotno učenje (EU Lifelong Learning Programme), potprogram Leonardo da Vinci

Primarni cilj I-CIA MSP projekta je bio poboljšanje konkurentnosti malih ...

Više o projektu

Uključi se knjigom

Cilj projekta bio je osnažiti osobe s invaliditetom za socijalno uključivanje kroz kulturne sadržaje te razviti i unaprijediti sustav knjižnice na kotačima namijenjen osobama s invaliditetom. 

Naziv: Uključi ...

Više o projektu

Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače

Izvor EU financiranja: Razvoj poslovne infrastrukture – Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.—2013.

Projekt “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače”,RC.1.1.05-0117 odobren je ...

Više o projektu

HERA – Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana

Izvor EU financiranja: IPA programa Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013

Provedba projekta HERA (Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana) započela je 1. ...

Više o projektu

Osigurajmo obrok i u školskoj godini 2019. – 2020.

Zadarska županija i ove školske godine provodi projekt kojim se financiraju školski obroci za najpotrebitiju djecu koja se nalaze u riziku od siromaštva. Kroz projekt su osigurani obroci za preko 800 učenika od 1. do 8. razreda ...

Više o projektu

Zadar baštini – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020.

Projekt „Zadar baštini – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020.“ bio je usmjeren na očuvanje, revitalizaciju i integraciju kulturne baštine u zaštićenom povijesnom dijelu grada Zadra (poluotok), upisane u registar nepokretnih ...

Više o projektu

COWORKING ZADAR – SURADNJOM DO INOVACIJA

Izvor EU financiranja: IPA IIIc – Regionalna konkurentnost

Cilj projekta COWORKING ZADAR – suradnjom do inovacija je bio potaknuti razvoj poduzetništva i samozapošljavanje te povećati ...

Više o projektu