Agencija ZADRA NOVA je, osim što je kao regionalni koordinator pružala stručnu pomoć u provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije, provela više desetaka projekte u kojima je imala ulogu nositelja ili partnera.

HAZADR

Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja

Cilj projekta je bila uspostava zajedničkog modela upravljanja i prevencije od okolišnih i tehnoloških rizika na moru ...

Više o projektu

ECOSEA

Izvor EU financiranja: IPA Adriatic prekogranična suradnja

Cilj projekta je bilo postavljanje preduvjeta stalnom procesu zaštite i unapređenju mora i morskog okoliša baziranog na ...

Više o projektu

EU-FIN - EUROPEAN UNION FISHING NETWORK

Izvor EU financiranja: Europa za građane

Cilj projekta financiranog iz programa “Europa za građane” unutar prioritetne osi 2 “Demokratski angažman i građanska participacija-Mjera mreže ...

Više o projektu

European network for the Promotion of the Covenant of Mayors-ENPCOM project

Izvor EU financiranja: Europa za građane

Cilj projekta koji je financiran programom Europa za građane jest stvoriti mrežu građana, lokalne vlasti, industrijskih organizacija i ...

Više o projektu

Eko-društveni razvoj u Velebitskom području

Izvor EU financiranja: IPA IV. Razvoj ljudskih potencijala

Cilj projekta je bio uspostaviti okvir za inovativni međusektorski pristup za eko-društveni razvoj koji će omogućiti lokalnim ...

Više o projektu

ITHREU – Italy and Croatia: a partnership for Europe

Izvor EU financiranja: Ministarstvo gospodarstva Republike Italije (Low 84/2011 – Balkan)

Cilj projekta je bio unaprijediti suradnju između Italije i Hrvatske na području zajedničkih projekta iz poduzetniš...

Više o projektu

ACOST – Coordinated activities for tourism development

Izvor EU financiranja: Ministarstvo gospodarstva Republike Italije (Low 84/2011 – Balkan)

Cilj projekta je bio unaprjeđenje suradnje između Italije i Hrvatske u području turizma te koordinirani razvoj ...

Više o projektu

LOCATIONS – Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities

Projekt LOCATIONS – Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities (Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama) odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg MEDITERRANEAN 2014.-2020. u rujnu 2016. godine.

Vodeći partner projekta bio je Znanstveni ...

Više o projektu

Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja

Izvor EU financiranja: Poduzetnički impuls

Cilj projekta je bio poboljšanje poduzetničke klime, povećanje konkurentnosti i zaposlenosti u Zadarskoj županiji i to kroz edukaciju i ...

Više o projektu

Talking Books

Izvor EU financiranja: IPA RH – BiH

Projekt Talking Books – improving accessibility of public library services for blind and visually impaired persons odabran je unutar 2. poziva za prikupljanje projektnih&...

Više o projektu

Una – Spring of life

Izvor EU financiranja: IPA RH – BiH

Projekt „Una - Spring of Life“ nositelja Zadarske županije odabran je za sufinanciranje u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska ...

Više o projektu

Izgradnja infrastrukture u poslovnoj zoni Šopot

Izvor EU financiranja: Phare 2005 Grant shema za razvoj poslovne infrastrukture

Razvojna agencija Zadarske županije je bila partner u provedbi projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 851.256,32 € od čega su 75% ...

Više o projektu

SIPA - Strenghtening of Institutions for protected areas

Izvor EU financiranja: PHARE 2006 Program Jadranske prekogranične suradnje

ZADRA je kao partner sudjelovala u provedbi projekta SIPA. Nositelj projekta je bila Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske ž...

Više o projektu

KAMEN

Izvor EU financiranja: IPA CBC-CRO-BiH

ZADRA je sudjelovala u projektu Kamen kao suradnik na projektu. Nositelj projekta s Hrvatske strane je Razvojna agencija Splitsko dalmatinske ž...

Više o projektu

WORK-out: improving skills of people with intellectual disabilities for social inclusion

Izvor EU financiranja: IPA IV

Razvojna agencija Zadarske županije je pripremala projekt WORK OUT i sudjelovala u provedbi kao suradnik na projektu. Nositelj projekta je bila ...

Više o projektu

Razvoj investicijskog okruženja – CIFR

Izvor EU financiranja: IPA3c

Projekt je nastavak dvije prethodne faze ICPR programa u kojima je sudjelovalo 12 županija, a koje su provedene 2006., 2007. i 2008. godine sredstvima EU (CARDS) i ...

Više o projektu

Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (e-business)

Izvor EU financiranja: IPA 3c

Dana 22. listopada 2010. godine ZADRA je potpisala ugovor s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva o sudjelovanju u projektu „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem ...

Više o projektu

Tehnička pomoć za učinkovitu provedbu programa bespovratnih potpora

Izvor EU financiranja: IPA 3c

Početkom 2010. godine ZADRA je za potrebe grada Biograda n/M pripremila projektni prijedlog za natječaj dodjele tehnič...

Više o projektu

CB-GREEN: Prekogranično-zeleno, obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje

Izvor EU financiranja: IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013.

Cilj projekta CB-GREEN bio je zaštititi i očuvati okoliš te potaknuti uporabu održivih ...

Više o projektu

enGAGING: Gamification as Applied Growth-Hacking and Incubating method for improving New Ground-Based Skills in Start-uppers and Enterprises

Izvor EU financiranja:  Erasmus + program

Cilj projekta enGAGING bilo je stvaranje pilot programa za formalno, informalno i neformalno osposobljavanje koji će se moći ...

Više o projektu