Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

– RIVA LIBURNA d.o.o. Zadar, Maka Dizdara 48, 23000 Zadar

– IMPELINEKS d.o.o. Zadar, Ferde Livadića 2, 23000 Zadar

– AŠIBO d.o.o., Don Ive Prodana 7, 23000 Zadar

– UP d.o.o., Čukovice 49, 23206 SukošanPravilnik o jednostavnoj nabavi

2.3.3.1. Kriteriji isključenja kod sudjelovanja u postupcima nabave i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

2.4.14. Etičke klauzule