Agencija ZADRA NOVA je, osim što je kao regionalni koordinator pružala stručnu pomoć u provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije, provela više desetaka projekte u kojima je imala ulogu nositelja ili partnera.

Una – Spring of life

Izvor EU financiranja: IPA RH – BiH

Projekt „Una - Spring of Life“ nositelja Zadarske županije odabran je za sufinanciranje u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska ...

Više o projektu

Izgradnja infrastrukture u poslovnoj zoni Šopot

Izvor EU financiranja: Phare 2005 Grant shema za razvoj poslovne infrastrukture

Razvojna agencija Zadarske županije je bila partner u provedbi projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 851.256,32 € od čega su 75% ...

Više o projektu

SIPA - Strenghtening of Institutions for protected areas

Izvor EU financiranja: PHARE 2006 Program Jadranske prekogranične suradnje

ZADRA je kao partner sudjelovala u provedbi projekta SIPA. Nositelj projekta je bila Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske ž...

Više o projektu

KAMEN

Izvor EU financiranja: IPA CBC-CRO-BiH

ZADRA je sudjelovala u projektu Kamen kao suradnik na projektu. Nositelj projekta s Hrvatske strane je Razvojna agencija Splitsko dalmatinske ž...

Više o projektu

WORK-out: improving skills of people with intellectual disabilities for social inclusion

Izvor EU financiranja: IPA IV

Razvojna agencija Zadarske županije je pripremala projekt WORK OUT i sudjelovala u provedbi kao suradnik na projektu. Nositelj projekta je bila ...

Više o projektu

Razvoj investicijskog okruženja – CIFR

Izvor EU financiranja: IPA3c

Projekt je nastavak dvije prethodne faze ICPR programa u kojima je sudjelovalo 12 županija, a koje su provedene 2006., 2007. i 2008. godine sredstvima EU (CARDS) i ...

Više o projektu

Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (e-business)

Izvor EU financiranja: IPA 3c

Dana 22. listopada 2010. godine ZADRA je potpisala ugovor s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva o sudjelovanju u projektu „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem ...

Više o projektu

Tehnička pomoć za učinkovitu provedbu programa bespovratnih potpora

Izvor EU financiranja: IPA 3c

Početkom 2010. godine ZADRA je za potrebe grada Biograda n/M pripremila projektni prijedlog za natječaj dodjele tehnič...

Više o projektu

CB-GREEN: Prekogranično-zeleno, obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje

Izvor EU financiranja: IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013.

Cilj projekta CB-GREEN bio je zaštititi i očuvati okoliš te potaknuti uporabu održivih ...

Više o projektu

enGAGING: Gamification as Applied Growth-Hacking and Incubating method for improving New Ground-Based Skills in Start-uppers and Enterprises

Izvor EU financiranja:  Erasmus + program

Cilj projekta enGAGING bilo je stvaranje pilot programa za formalno, informalno i neformalno osposobljavanje koji će se moći ...

Više o projektu

European Coworking Network

Izvor EU financiranja: Erasmus + program

Kroz projekt European Coworking Network je uspostavljeno partnerstvo i suradnja između šest coworking prostora u različitim europskim zemljama.

<...
Više o projektu

Foster Children Rights: fostering rights of young children with disabilities and their families

Izvor EU financiranja: IPA I Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija

Provedba 18-mjesečnog projekt Foster Children Rights je započela 1. studenog 2015. godine. Nositelj mu ...

Više o projektu

COWORKMED – Social Innovation Research on Coworking

Izvor EU financiranja: Interreg MED 2014.-2020.

Cilj projekta je bio povezivanje poduzeća, istraživačkih i razvojnih centara, institucija visokog obrazovanja, javnog i civilnog društva radi ...

Više o projektu

InZad inkubator 2.0

Izvor EU financiranja: Europski fond za regionalni razvoj

Projekt je bio usmjeren na poboljšanje platforme za pokretanje i početak rada MSP-ova i omogućavanje bolje šanse ...

Više o projektu

Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije

Dana 30. ožujka 2016. godine Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator dobila je Poziv na iskaz interesa za bespovratna sredstava Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć koje je uputilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

...

Više o projektu

CHESTNUT – CompreHensive Elaboration of Strategic plaNs for sustainable Urban Trasport

Izvor EU financiranja: Interreg DUNAV 2014.-2020.

Projekt CHESTNUT – CompreHensive Elaboration of Strategic plaNs for sustainable Urban Trasport odobren je za financiranje u sklopu poziva ...

Više o projektu

Urbane zelene površine – pametni integrirani modeli za održivo upravljanje urbanim zelenim površinama u svrhu stvaranja zdravijeg i ugodnijeg urbanog okruženja

Izvor EU financiranja: Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020.

Projekt „Urbane zelene površine – pametni integrirani modeli za održivo upravljanje urbanim zelenim površinama u svrhu ...

Više o projektu

MOBILITAS – MOBIlity for nearLy-zero CO2 in medITerranean tourism destinAtionS

Izvor EU financiranja: Interreg MED 2014.-2020.

Projekt MOBILITAS – MOBIlity for nearLy-zero CO2 in medITerranean tourism destinAtionS odobren je za financiranje u sklopu poziva ...

Više o projektu

IRENE – Interregional Renewable & ENErgy efficiency network

Cilj projekta IRENE bila je zaštita i očuvanje okoliša te poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u prekograničnim područjima kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sustava upravljanja energijom kao i poticanje ...

Više o projektu

Projekti u kojima je Agencija pružala stručnu i tehničku pomoć javnopravnim tijelima u provedbi

Agencija ZADRA NOVA kao regionlani koordinator obavlja poslove i aktivnosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, jedna od aktivnosti je i pružanje tehničke i stručne pomoći javnorpavnim tijelima u provedbi projekata (su)finacnianih EU sredstvima.&...

Više o projektu