Roof of Rock

Izvor EU financiranja: IPA Jadranska prekogranična suradnja

Cilj projekta je bio demonstrirati i promovirati održivo korištenje vapnenačkog kamena duž Jadranske obale.