Projekti u provedbi

Projekti u provedbi

Objavljeno u Projekti u provedbi
Projekt BOOST5 operativnim će pristupom na više razina imati za cilj eliminirati glavne prepreke koje ograničavaju puni razvoj održivog turizma, istražiti nove tržišne prilike povezane s promjenama politika održivosti te promicati teritorijalne sinergije i ekološku svijest.

Više informacija

 • Naziv BOOST5- Leveraging results of 5 IT-HR projects to boost touristic valorisation of cultural, offroad, industrial and natural heritage
 • Vodeći partner TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO SCRL (TECNOPOLIS SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK)
 • Partner/i Friuli Innovazione Società consortile a responsabilità limitata, S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A, Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o., Regione Marche, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Ente Regionale per Il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-Erpac
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Partner
 • Ukupna vrijednost projekta 597.325,00 EUR
 • Intenzitet potpore 85%
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
 • Cilj Cilj projekta je promicati kulturnu baštinu kopnenog i obalnog područja koja nije još poznata i promovirana, otkloniti sezonalnost u turizmu, kreirati projektne ideje usmjerene na digitalni i ekološki aspekt prema potrebama zajednice, uspostavljanje „okvira“ za razmjenu najboljih praksi i novih dostupnih alata za korištenje u kulturnom turizmu. Operativnim pristupom na više razina, BOOST5 će imati za cilj eliminirati glavne prepreke koje ograničavaju puni razvoj održivog turizma, istražiti nove tržišne prilike povezane s promjenama politika održivosti te promicati teritorijalne sinergije i ekološku svijest.
 • Aktivnosti Projekt BOOST5, kapitalizirajući rezultate 5 prethodnih talijansko-hrvatskih projekata, ubrzat će usvajanje učinkovite metodologije za promicanje održivog turizma, uravnotežen oporavak u razdoblju nakon Covida i revitalizaciju prirodne i kulturne baštine uključenih područja. BOOST5 uključiti će privatne i javne aktere u kreiranje zajedničkih strategija za kulturu i identitet krajobraza na način da se formira održiva turistička ponuda s inovativnim pristupom. Projektom će se osigurati i promicati sinergija među različitim dionicima i teritorijima, kako bi se ubrzala uspješna provedba održivih politika i podigla ekološka svijest, te se stvorile nove ideje za slijedeće programsko razdoblje. Provedba projekta usredotočiti će se na prikupljanje i analizu najboljih praksi u području kulturnih ruta, angažiranju relevantnih dionika (turistički i kulturni subjekti, lokalni akteri, kreatori politike i javnih institucija, itd.), te na integriranu i inovativnu ponudu obalnog i kopnenog turizma s ciljem osnaživanja konkurentnosti sektora.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. lipnja 2022.- 30. lipnja 2023.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta "Za bolje sutra, za sretnija jutra" je pridonijeti procesu deinstitucionalizacije za djecu s problemima u ponašanju i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Više informacija

 • Naziv Za bolje sutra, za sretnija jutra
 • Prijavitelj Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar
 • Partner/i Odgojni dom Bedekovčina
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 5.040.000,00 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 5.040.000,00 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je pridonijeti procesu deinstitucionalizacije za djecu s problemima u ponašanju i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Projekt omogućuje djeci s problemima u ponašanju i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi izvaninstitucijske socijalne usluge na području Zadarske i Krapinsko-zagorske županije koje im osiguravaju ostvarivanje prava na život u zajednici. Projekt također omogućuje jačanje kapaciteta zaposlenika edukacijom i supervizijom te povećanje svijesti o procesu i potrebama ciljnih skupina provedbom kampanje.
 • Aktivnosti Centru za pružanje usluga u zajednici Zadar Ugovorom dodijeljena su bespovratna sredstava u svrhu provedbe aktivnosti usmjerenih na deinstitucionalizaciju Centra kroz prelazak na organizirano stanovanje. Aktivnosti uključuju i sveobuhvatnu podršku korisnicima te zapošljavanje stručnjaka i osnivanje mobilnog stručnog tima.
 • Razdoblje provedbe projekta Srpanj 2021.- Srpanj 2023.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta je osnažiti osobe s invaliditetom za socijalno uključivanje kroz kulturne sadržaje te razviti i unaprijediti sustav knjižnice na kotačima namijenjen osobama s invaliditetom. 

Više informacija

 • Naziv Uključi se knjigom
 • Prijavitelj Gradska knjižnica Zadar
 • Partner/i Općina Poličnik, Općina Preko, Općina Galovac, Grad Nin, Udruga HVIDRA
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 2.703.360,00 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 2.703.360,00 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je osnažiti osobe s invaliditetom za socijalno uključivanje kroz kulturne sadržaje te razviti i unaprijediti sustav knjižnice na kotačima namijenjen osobama s invaliditetom. Osim nabavke biblio-kombija i pružanja knjižničnih usluga, tijekom provedbe projekta provodit će se i aktivnosti vezane uz unaprjeđenje kvalitete i širenje socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje osoba s invaliditetom: radionice osnaživanja osoba s invaliditetom, klubovi čitatelja, škola znakovnog jezika, sportske i kreativne radionice.
 • Aktivnosti Aktivnosti vezane uz unaprjeđenje kvalitete i širenje socijalnih usluga i programa za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom, aktivnosti pripreme i provedbe interkulturnih aktivnosti u svrhu socijalne integracije ranjivih skupina, nabava bibliokombija
 • Razdoblje provedbe projekta 15.02.2021.-15.02.2023.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projeka "Kreativna škola STEM-a" je jačanje kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima na popularizaciji STEM-a kao horizontalnog „alata“ za goruća pitanja 21. stoljeća u koja nedvojbeno spadaju i klimatske promjene. 

Više informacija

 • Naziv Kreativna škola STEM-a
 • Prijavitelj Zajednica tehničke kulture Zadarske županije
 • Partner/i Zadarska županija, Zadar Developers Hub i Sveučilište Sjever
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.036.943,59 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 1.036.943,59 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Jačanje kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima na popularizaciji STEM-a kao horizontalnog „alata“ za goruća pitanja 21. stoljeća u koja nedvojbeno spadaju i klimatske promjene. Također se doprinosi ostvarenju ciljeva Strategije Europa 2020, koja potiče ulaganja minimalno 3% BDP-a u istraživanje i razvoj. Projekt aktivno doprinosi ostvarenju ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije jer će osmisliti održivu aktivnost (web platformu) koja će kreativno razvijati odnos između znanosti i javnosti dajući posebno mjesto OCD-a u tom procesu.
 • Aktivnosti 1. Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa popularizacije STEM-a; 2. Organizacija trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike, djecu i mlade te opću populaciju; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 12.05.2021.-12.05.2023.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s…

Više informacija

 • Naziv Moć osjetila
 • Prijavitelj Dom za starije i nemoćne osobe Zadar
 • Partner/i Dom za odrasle osobe Sveti Frane, Općina Kali, Općina Preko
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.828.680,00 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 1.828.680,00 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.
 • Aktivnosti 1. Aktivnosti poticanja prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice kroz planiranje i razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga te jačanje kapciteta stručnjaka; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 03.05.2021.-03.05.2023.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta "Ispunite svoju zlatnu dob" je unaprjeđenje socijalnih usluga na području UP Zadra za ranjive skupine kroz razvoj socijalnih usluga i programa za aktivno uključivanje i podizanje socijalne uključenosti te za povećanje zapošljivosti pripadnica i pripadnika ranjivih skupina.

Više informacija

 • Naziv Ispunite svoju zlatnu dob
 • Prijavitelj Općina Poličnik
 • Partner/i Grad Nin, Općina Bibinje, Općina Preko, Općina Ražanc, Općina Zemunik Donji, Općina Galovac, Lokalna akcijska grupa Mareta, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 2.884.267,80 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 2.884.267,80 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020.
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je unaprjeđenje socijalnih usluga na području UP Zadra za ranjive skupine kroz razvoj socijalnih usluga i programa za aktivno uključivanje i podizanje socijalne uključenosti te za povećanje zapošljivosti pripadnica i pripadnika ranjivih skupina.
 • Aktivnosti Projektom "Ispunite svoju zlatnu dob" stvara se mreža unaprijeđenih socijalnih usluga za pripadnike ranjivih skupina kako bi se povećala njihova socijalna uključenost i omogućila lakša zapošljivost na području UP Zadra. Po završetku projekta, prijavitelj i svi partneri uložit će financijske i institucionalne kapacitete u svrhu održivosti izlaznih komponenti projekta.
 • Razdoblje provedbe projekta 01.06.2020.-01.05.2022.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Projektom "Mobilni tim Niste sami" uspostavit će se nova socijalna usluga mobilnog tima za psihosocijalnu podršku osobama s invaliditetom na području ITU Zadar.

Više informacija

 • Naziv Mobilni tim Niste sami
 • Prijavitelj Dom za odrasle osobe Zemunik
 • Partner/i Caritas Zadarske nadbiskupije, Grad Nin, Općina Novigrad, Općina Galovac
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.757.700,00 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 1.757.700,00 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Projektom "Mobilni tim Niste sami" uspostavit će se nova socijalna usluga mobilnog tima za psihosocijalnu podršku osobama s invaliditetom na području ITU Zadar. Dom za odrasle osobe Zemunik i partneri na projektu Caritas Zadarske nadbiskupije, Grad Nin, općine Novigrad i Galovac će uspostavom nove socijalne usluge mobilnih timova za psihosocijalnu podršku osobama s mentalnim poteškoćama doprinijeti kvaliteti života.
 • Aktivnosti A1. Aktivnosti poticanja prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice kroz planiranje i razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga te jačanje kapaciteta stručnjaka; V. Promidžba i vidljivost; PM. Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 30.04.2021.-30.04.2023.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilje projekta AgroSTEM je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a. 

Više informacija

 • Naziv AgroSTEM
 • Prijavitelj Udruga za ruralni razvoj Ravni Kotari
 • Partner/i Općina Zemunik, Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci“- Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.833.056,40 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 1.833.056,40 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a. Projektom će se unaprijediti kapaciteti organizacija OCD-a, unaprijediti suradnja OCD-a i odgojno obrazovnih institucija, povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a.
 • Aktivnosti Radionice za pripadnike OCD-a i krajnje korisnike; izrada online priručnika, edukativne web platforme; izrada AgroSTEM aplikacije; organizacija online AgroSTEM sajma; postavljanje interaktivnih informativnih kioska; nabava prijenosnih računala, opreme za terensku nastavu i laboratorijska pomagala za terensku nastavu; organizacija studijskog putovanja u Portugal
 • Razdoblje provedbe projekta 18.05.2021.-18.05.2023.
Objavljeno u Projekti u provedbi
EUROPE DIRECT Zadar član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj koja je pak dio sveeuropske mreže centara koji približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a

Više informacija

 • Naziv EUROPE DIRECT Zadar
 • Vodeći partner Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Nositelj
 • Ukupna vrijednost projekta 1.414.403,25 kn
 • Intenzitet potpore 76%
 • Bespovratna EU sredstva 1.088.002,50 kn
 • Izvor EU sufinanciranja Europska komisija
 • Cilj EUROPE DIRECT Zadar član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Ti centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. Mrežom upravlja Europska komisija. EUROPE DIRECT Zadar se možete obratiti s pitanjima o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjelovati u događanjima na temu budućnosti EU-a. Sve usluge su besplatne za sve uključene građane. EUROPE DIRECT Zadar ne može nuditi pravne savjete niti tumačiti zakonodavstvo EU-a.
 • Aktivnosti Aktivnosti Centra EUROPE DIRECT Zadar usmjerene su na pružanje pravodobnih i objektivnih informacija o europskim pitanjima. Kroz događanja kao što su dijalozi, radionice i slično nastoji se građane uključiti u rasprave o trenutačnom stanju Europske unije i njezinoj budućnosti.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. svibnja 2021. -31. prosinca 2025.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta je nabava funkcionalog mobilnog reciklažnog dvorišta te podizanje razine svijesti stanovništva Općine Sali o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Više informacija

 • Naziv Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali
 • Prijavitelj Općina Sali
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 181.944,44 HRK
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 154.652,77 HRK
 • Operativni program OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Fond Kohezijski fond
 • Cilj Cilj projekta je nabava funkcionalog mobilnog reciklažnog dvorišta te podizanje razine svijesti stanovništva Općine Sali o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta, što će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
 • Aktivnosti Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta; izobrazno-informativne aktivnosti; upravljanje projektom; promidžba i vidljivost.
 • Razdoblje provedbe projekta 19.01.2021.-19.01.2022.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta "Zaželi u Kalima" je zaposliti nezaposlene žene te im pružiti adekvatno certificirano obrazovanje za deficitarno zanimanje na tržištu rada.

Više informacija

 • Naziv Zaželi u Kalima
 • Prijavitelj Općina Kali
 • Vodeći partner Općina Kali
 • Partner/i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar; Centar za socijalnu skrb Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Bespovratna EU sredstva 464.300,00 HRK
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je zaposliti nezaposlene žene te im pružiti adekvatno certificirano obrazovanje za deficitarno zanimanje na tržištu rada. Projektom će se osnažiti radni potencijal pet teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici čime će prestati biti pripadnice ranjivih skupina, a samim time pridonijeti njihovom kvalitetnijem nastavku života na otoku. Također, kroz projekt će se nastojati ukloniti potreba za institucionalizacijom starijih osoba na način da će im novozaposlene žene pružiti potrebnu pomoć u vlastitom domu.
 • Aktivnosti Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina; Obrazovanje i osposobljavanje žena; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 17.09.2020.-17.03.2022.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Opći cilj projekta "Poželi i stižže ti zaželi" je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima radi povećanja njihove socijalne uključenosti.

Više informacija

 • Naziv Poželi i stiže ti zaželi
 • Prijavitelj Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
 • Vodeći partner Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
 • Partner/i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar; Centar za socijalnu skrb Biograd na moru
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Bespovratna EU sredstva 557.080,00 HRK
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Opći cilj je projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima radi povećanja njihove socijalne uključenosti. Provedbom projekta postići će se integracija nezaposlenih žena na tržište rada, motivacija nezaposlenih žena te ublažavanje socijalnih posljedica njihove nezaposlenosti i obrazovanja. Također, kroz projekt će se nastojati ukloniti potreba za institucionalizacijom 38 starijih osoba na način da će im novozaposlene žene pružiti potrebnu pomoć u vlastitom domu.
 • Aktivnosti Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina; Obrazovanje i osposobljavanje žena; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 26.10.2020.-26.04.2022.
Stranica 1 od 3