Projekti u provedbi

Projekti u provedbi

Objavljeno u Projekti u provedbi
Opći cilj projekta APOLLO  je promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova u prekograničnom području kroz izgradnju međusobno povezanih zajednica za upravljanje energijom i zelenih ulaganja u okviru implementacije međuregionalnih rješenja za obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost u javnom…

Više informacija

 • Naziv APOLLO - APplication Of upscaLed interregionaL renewable & energy efficiency sOlutions
 • Vodeći partner Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Partner/i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG, Općina Tivat, Grad Mostar
 • Ukupna vrijednost projekta 2.262.234,00 EUR
 • Proračun Agencije ZADRA NOVA u projektu 683.895,00 EUR
 • Intenzitet potpore 85%
 • Ukupna bespovratna EU sredstva 1.974.510,80 EUR
 • Program Europske teritorijalne suradnje Interreg IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027.
 • Cilj Opći cilj projekta je promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova u prekograničnom području kroz izgradnju međusobno povezanih zajednica za upravljanje energijom i zelenih ulaganja u okviru implementacije međuregionalnih rješenja za obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost u javnom sektoru.
 • Aktivnosti Projekt APOLLO omogućit će analizu trenutnog stanja u gospodarskom i energetskom smislu. U sklopu izrađenih analiza predložit će se preporuke za daljnji razvoj korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) te scenariji uspostave energetskih zajednica i primjene OIE u javnom sektoru sa scenarijima međuregionalne prekogranične suradnje. Također, projektom će se uspostaviti inovativna baza znanja u obliku digitalnog alata/web platforme (EE&RES Tool). Ovako izrađen alat imat će otvoren pristup svim zainteresiranim dionicima, te će pružati aktualne informacije i edukativne sadržaje za stjecanje novih znanja o OIE i energetskoj učinkovitosti. Projektom će se u svrhu uspostave energetskih zajednica u prekograničnom području izgraditi novi fotonaponski sustavi, odnosno fotonaponske elektrane na različitim lokacijama (gradske jedinice, općine, nerazvijena područja, otoci, javne ustanove, osnovne i srednje škole, itd.). Izgradnjom sustava, omogućit će se korištenje OIE uz značajna smanjenja troškova rada u lokalnim institucijama. Osim u građevinskom sektoru, projekt APOLLO će i u prometnom sektoru pokazati kako se uvođenjem vozila na električni pogon može utjecati na smanjenje emisije CO2 uz značajne uštede. S ciljem podizanja svijesti o prednostima korištenja OIE, organizirati će se specijalizirane edukativne radionice za širu javnost, donositelje odluka i javnopravna tijela, lokalne dionike na otocima, te će se ojačati znanja i kapaciteti timova za energetsku učinkovitost.
 • Razdoblje provedbe projekta 15.7.2024. - 15.1.2027.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta RECIRCLE je jačanje kapaciteta sustava gospodarenja otpadom zajedničkom implementacijom načela kružnog i resursno učinkovitog gospodarstva, s naglaskom na odvojeno prikupljanje otpada te njegovo recikliranje i ponovnu uporabu. Potaknuti pozitivnu promjenu svijesti javnosti o važnosti održivog gospodarenja otpadom, što…

Više informacija

 • Naziv RECIRCLE - ImpRovEment of the capacities of waste management system for implementing CIRCular economy principLEs
 • Vodeći partner Čistoća d.o.o. Zadar
 • Partner/i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA; Ured za europske integracije Srednjebosanskog kantona; Grad Bihać; Opština Zeta; Čistoća d.o.o. Podgorica
 • Ukupna vrijednost projekta 2.322.953,90 EUR
 • Proračun Agencije ZADRA NOVA u projektu 236.086,20 EUR
 • Intenzitet potpore 85%
 • Cilj Opći cilj projekta RECIRCLE je jačanje kapaciteta sustava gospodarenja otpadom zajedničkom implementacijom načela kružnog i resursno učinkovitog gospodarstva, s naglaskom na odvojeno prikupljanje otpada te njegovo recikliranje i ponovnu uporabu. Potaknuti pozitivnu promjenu svijesti javnosti o važnosti održivog gospodarenja otpadom, što je središnji izazov u osiguravanju dugotrajnog učinka provedenih poboljšanja.
 • Aktivnosti Projekt RECIRCLE omogućit će napredak u gospodarenju otpadom. Partneri će unaprijediti svoja prethodno implementirana rješenja i uvesti nove procedure kako bi osigurali učinkovitije provođenje procesa odvojenog prikupljanja otpada na svojim područjima. Postavit će se podzemni, polupodzemni i nadzemni spremnici na više lokacija na području Grada Zadra i Grada Bihaća te reciklomati na području Srednjebosanskog kantona. Korištenje navedenih spremnika bit će primjer reciklažne infrastrukture, posebice za partnere u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Njihova uporaba opravdana je prvenstveno zbog većeg kapaciteta prikupljanja, nižih troškova odvoza otpada, smanjenih negativnih utjecaja na okolinu i estetski izgled. Na području Srednjebosanskog kantona i Opštine Zete uvest će se odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvima. Projektni partneri će provesti niz različitih edukativnih događanja s ciljem podizanja razine znanja i svijesti o gospodarenju otpadom. Rezultat projektnih aktivnosti bit će Digitalna platforma znanja o kružnom gospodarstvu za učinkovito gospodarenje otpadom koja će uključivati identifikaciju izazova i prilika u prekograničnom području, analizu provedenih aktivnosti i druge relevantne projektne informacije i preporuke za uvođenje većine učinkovite i korisne pristupe gospodarenju otpadom primjenjive u programskom području i prenosive na druga područja. Rješenja implementirana projektom omogućit će projektnim partnerima i drugim dionicima da koriste prikupljena znanja i prakse u nastavku provedenih aktivnosti i budućim poboljšanjima svojih sustava gospodarenja otpadom.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. 6. 2024. - 30. 11. 2026.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Projekt GUSTI će potaknuti uspostavu, upravljanje i promicanje jadranske prekogranične suradnje kao održive, zelene, ekološke gastro turističke destinacije utemeljene na dostupnoj, zaštićenoj, valoriziranoj i promoviranoj zajedničkoj gastronomskoj baštini otoka, priobalja, unutrašnjosti i ruralnih područja Jadrana poticanjem visoke razine kvalitete usluga…

Više informacija

 • Naziv GUSTI - Gastro UpScaled Tourist Itinerary in rural regions of Croatia and Italy
 • Vodeći partner Ličko-senjska županija
 • Partner/i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije JURRA, Regija Emilia Romagna, Venecijanski klaster, Javno kazalište Apulia, Spin Life S.r.l. te pridruženi partneri Minstarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Regionalna turistička zajednica Karlovačke županije, Vijeće Europe
 • Ukupna vrijednost projekta 2.654.529,00 EUR
 • Proračun Agencije ZADRA NOVA u projektu 351.700,00 EUR
 • Intenzitet potpore 80%
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021. - 2027.
 • Cilj Projekt GUSTI ima za cilj osnažiti ulogu nematerijalne kulturne baštine jadranskog područja kroz identifikaciju, valorizaciju i promicanje gastronomskog turizma, te rješavanje problematike diversifikacije turističkih tokova, jednak pristup turističkim odredištima promicanjem održivog prakse i rješenja.
 • Aktivnosti Projekt GUSTI će potaknuti uspostavu, upravljanje i promicanje jadranske prekogranične suradnje kao održive, zelene, ekološke gastro turističke destinacije utemeljene na dostupnoj, zaštićenoj, valoriziranoj i promoviranoj zajedničkoj gastronomskoj baštini otoka, priobalja, unutrašnjosti i ruralnih područja Jadrana poticanjem visoke razine kvalitete usluga i proizvoda gastro vrijednosti. Projektnim aktivnostima će se odraditi sveobuhvatna analiza postojećeg stanja gastrodestinacija kako bi se mogla razviti i testirati rješenja za unapređenje znanja, digitalno i zeleno usavršavanje dionika. Partnerstvo u projektu GUSTI osnažit će se uspostavom tematske prekogranične mreže. Tematska mreža prekogranične gastro diplomacije između Italije i Hrvatske ima za cilj osnažiti tu raznolikost stvaranjem platforme za kuhare, poduzetnike koji se bave hranom i profesionalce u ugostiteljstvu za povezivanje preko granice.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. 4. 2024. - 30. 9. 2026.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Glavni cilj projekta ECOFOODCYCLE je doprinijeti rješenju problema rasipanja hrane promicanjem održivih praksi te razviti rješenja za poboljšanje prevencije rasipanja hrane.

Više informacija

 • Naziv ECOFOODCYCLE - Reducing Food Waste and its Environmental Footprint through Sustainable Food Systems
 • Vodeći partner Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA
 • Partner/i Javna ustanova Regionalna razvoja agencija Karlovačke županije, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Venecijanski klaster, Laboratorij Eamricert, Sveučilište Foggia, Nacionalna konfederacija zanatskog sektora i malih i srednjih poduzeća Abruzzo
 • Ukupna vrijednost projekta 2.277.999,99 EUR
 • Proračun Agencije ZADRA NOVA u projektu 233.000,00 EUR
 • Intenzitet potpore 80%
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021. - 2027.
 • Cilj Glavni cilj projekta je doprinijeti rješenju problema rasipanja hrane promicanjem održivih praksi te razviti rješenja za poboljšanje prevencije rasipanja hrane.
 • Aktivnosti Kroz projekt će se izraditi sveobuhvatna analiza kako bi se stekla znanja o trenutnom stanju rasipanja hrane u ciljanim regijama diljem programskog područja i njegovom utjecaju na okoliš, uključujući ispuštanje stakleničkih plinova i degradaciju kritičnih područja. Po analizi stanja će se razviti i testirati rješenja za smanjenje rasipanja hrane putem interaktivne internetske platforme s raznim alatima i resursima te kroz male pilot akcije prilagođene specifičnim potrebama i mogućnostima svake regije, s krajnjim ciljem izgradnje prekogranične mreža dionika i inicijativa koje mogu raditi zajedno na smanjenju bacanja hrane na održiv i učinkovit način. Također, stvorit će se niz inicijativa koje promiču prakse održive hrane u jadranskim regijama uključivanjem dionika i jačanjem aktivnosti koje doprinose održivom razvoju i podizanju svijesti o rasipanju hrane.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. 4. 2024. - 30. 9. 2026.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Projekt BLUESLINKS će omogućiti širenje i promicanje načela inovacija u sektoru Plavog gospodarstva te sektoru zapošljavanja na moru između tvrtki i mlađih generacija. BLUESLINKS poticat će interes mlađih generacija za sektor "plavog gospodarstva" te interes istih za poslove na moru…

Više informacija

 • Naziv BLUESLINKS - Blue economy new skills
 • Vodeći partner Delta 2000
 • Partner/i Tehnološki park Alto Adriatico (Italija), Confcooperative Veneto (Italija), FLAG COSTA DEI TRABOCCHI (Italija), UNISALENTO (Italija), Sveučilište Dubrovnik (Hrvatska), Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (Hrvatska), Udruga Argonauta (Hrvatska).
 • Ukupna vrijednost projekta 1.702.334,70 EUR
 • Proračun Agencije ZADRA NOVA u projektu 197.900,00 EUR
 • Intenzitet potpore 80%
 • Cilj Opći cilj projekta je održivi rast plavog gospodarstva, razvijanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo.
 • Aktivnosti Projekt će omogućiti širenje i promicanje načela inovacija u sektoru Plavog gospodarstva te sektoru zapošljavanja na moru između tvrtki i mlađih generacija. BLUESLINKS poticat će interes mlađih generacija za sektor Plavog gospodarstva te interes istih za poslove na moru kao put za razvijanje buduće karijere. Također, poboljšat će se znanje o postojećim mogućnostima zapošljavanja na moru kako na lokalnoj, tako i na prekograničnoj suradnji.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. 4. 2024. - 30. 9. 2026.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Projekt bePrepARed će omogućiti pregled postojećih politika i praksi za upravljanje vodenim krajolicima u ciljanim prirodnim i kulturnim krajolicima, scenarije učinka povezanih s klimatskim promjenama na ciljana područja, s fokusom na rizike i utjecaja na vodene krajolike, mapiranje lokalnih dionika…

Više informacija

 • Naziv bePrepARed - Preparing, Adapting, Reconstructing: actions to promote climate change adaptation and risk disaster resilience in Italian and Croatian sensitive ecosystems
 • Vodeći partner Regija Emilija Romagna
 • Partner/i Euro-mediteranski centar za klimatske promjene - CMCC; Regionalna strateška agencija za ekološki održivi razvoj teritorija - Regija Apulia; Uprava regionalnog parka San Bartolo; Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA; Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije; Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
 • Ukupna vrijednost projekta 2.233.582,33 EUR
 • Proračun Agencije ZADRA NOVA u projektu 299.972,00 EUR
 • Intenzitet potpore 80%
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021. - 2027.
 • Cilj Opći cilj projekta je koordinirati i integrirati alate, sustave i politike upravljanja rizikom usmjerene na poboljšanje otpornosti ranjivih ekosustava i krajolika kojima je čovjek povijesno upravljao s obje strane Jadranskog mora. Implementacijom programskog specifičnog cilja ostvaruje se promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencija rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima.
 • Aktivnosti Projekt će omogućiti pregled postojećih politika i praksi za upravljanje vodenim krajolicima u ciljanim prirodnim i kulturnim krajolicima, scenarije učinka povezanih s klimatskim promjenama na ciljana područja, s fokusom na rizike i utjecaja na vodene krajolike, mapiranje lokalnih dionika i procjenu potreba, razmjene informacija o trenutnom stanju u korištenju zaliha vode za različite civilne, društvene i gospodarske svrhe. Projektne aktivnosti još uključuju razradu smjernica za održivu regeneraciju prirodnih i kulturnih krajolika, osnivanje radnih skupina na lokalnoj razini, izradu i usvajanje prekogranične strategije i prilagođenih akcijskih planova, te komunikaciju s intitucionalnim dionicima. Projekt uključuje i edukativne aktivnosti za uključene dionike.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. 4. 2024. - 30. 9. 2026.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Projekt AdriaClimPlus će omogućiti unapređenje znanstvenih spoznaja o klimatskim promjenama i njihovom utjecaju na Jadranski akvatorij. Također, unaprijedit će i implementirati alate i sustave za praćenje adaptacije u Jadranskom akvatoriju. U sklopu projekta AdriaClimPlus iskorištavati će se alati i jačati…

Više informacija

 • Naziv AdriaClimPlus - Adriatic coastal areas science-based solutions for climate adaptation
 • Vodeći partner Zaklada Euro-mediteranski centar za klimatske promjene
 • Partner/i Regionalna agencija za zaštitu okoliša Friuli Venezia Giulia (ARPAFVG), Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Regija Apulia, Regionalna agencija za prevenciju, okoliš i energiju u Emiliji Romagni, Institut Ruđer Bošković, Ministarstvo regionalnoga razvoj i fondova Europske unije, Alma Mater Studiorum-Sveučilište u Bologni
 • Ukupna vrijednost projekta 2.734.922,00 EUR
 • Proračun Agencije ZADRA NOVA u projektu 352.500,00 EUR
 • Intenzitet potpore 80%
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021. - 2027.
 • Cilj Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu.
 • Aktivnosti Projekt će omogućiti unapređenje znanstvenih spoznaja o klimatskim promjenama i njihovom utjecaju na Jadranski akvatorij. Također, unaprijedit će i implementirati alate i sustave za praćenje adaptacije u Jadranskom akvatoriju. U sklopu projekta AdriaClimPlus iskorištavati će se alati i jačati svijest o utjecaju na klimatske promjene koje se odnose na obalna područja.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. 3. 2024. - 30. 9. 2026.
Objavljeno u Projekti u provedbi
FutureECOS sufinanciran je od strane Interreg Europe programa Europske unije. Opći cilj FutureECOS-a je poboljšati provedbu politika regionalnog razvoja u području približavanja Europe građanima, posebice životnom prostoru koji je spreman za budućnost u novim regijama koridora rasta, putem integriranih razvojnih…

Više informacija

 • Naziv FutureECOS
 • Vodeći partner Regionalno vijeće Hämea (Finska)
 • Partner/i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (Hrvatska), Južna regionalna skupština (Irska), Zapadna regionalna razvojna agencija (Rumunjska), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Hrvatska), Sveučilište Tampere (Finska), Regionalna razvojna agencija Jug (Srbija), Teritorijalna zajednica grada Pervomaiskyi okruga Lozova u regiji Harkov (Ukrajina)
 • Ukupna vrijednost projekta 1.672.600,00 EUR
 • Proračun Agencije ZADRA NOVA u projektu 225.208,00 EUR
 • Intenzitet potpore 80%
 • Program Europske teritorijalne suradnje Interreg Europe
 • Cilj Opći cilj FutureECOS-a je poboljšati provedbu politika regionalnog razvoja u području približavanja Europe građanima, posebice životnom prostoru koji je spreman za budućnost u novim regijama koridora rasta, putem integriranih razvojnih strategija razvijenih kroz suradnju javnih i privatnih aktera i građana.
 • Aktivnosti Koncept “Životnog prostora otpornog na budućnost” koji promiče FutureECOS zahtijeva višerazinsku/sektorsku provedbu na političkoj i praktičnoj razini, interakcije između javnih tijela i učinkovitu suradnju s dionicima i različitim demografskim skupinama građana. Regionalni razvoj mora biti usklađen s prostornim planiranjem, istraživanjem i razvojem, klimatskim strategijama i društvenim planovima. 8 partnera koji predstavljaju više teritorija i koridora rasta zajedno promiču međuregionalno i regionalno učenje, također nadograđujući iskustva iz pandemije, na: okolišne, ekonomske i društvene implikacije i zahtjeve za životni prostor otporan na budućnost; društveno-geografski položaj regija koridora rasta; višesektorska/razinska konstrukcija i provedbeni modeli politike koji uključuju građane u demokratski proces projektiranja životnih prostora otpornih na budućnost. U skladu s ciljevima Novog europskog Bauhausa (NEB), za povezivanje Zelenog dogovora sa životnim prostorima i iskustvima, partneri traže konkretne promjene u političkim instrumentima koji imaju kapacitet za poticanje pametnog, održivog i uključivog razvoja na njihovim jedinstvenim teritorijima. Nakon što su postigli takvu promjenu, prate potencijalno značajan utjecaj promjena politike za život usmjeren na budućnost na parametre regionalnog razvoja.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. 4. 2024.- 30. 6. 2028.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Sporazumom osiguran je nastavak pružanja tehničke pomoći Agencije ZADRA NOVA javnim tijelima na području Zadarske županije.

Više informacija

 • Naziv Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova
 • Vodeći partner Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Ukupna vrijednost projekta 997.257,33 EUR
 • Intenzitet potpore 100%
 • Aktivnosti Sporazumom predviđene aktivnosti uključuju pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata, te provedbi redovnih informativnih aktivnosti potencijalnim korisnicima o mogućnostima financiranja iz EU fondova.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. 1. 2024. - 31. 12. 2025.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta TOURAL je predložiti model koji podržava turistički razvoj ruralnih regija. Pristup modeliranju bit će višedimenzionalan te će se baviti unaprjeđenjem raznih vrsta turizma poput: turizma kulturne i prirodne baštine, kreativnog turizma, kulturološko-znanstvenog turizma te srebrnog turizma (turizam za…

Više informacija

 • Naziv TOURAL
 • Vodeći partner Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis / The Centre for Research & Technology, Hellas
 • Partner/i Nesebar Municipality; Fondatsiya Balkansko Nasledstvo; Burgaska Regionalna Turisticheska Asotsiatsia; Asociatia Gal Delta Dunarii; Civil Organization Kinburn; National Ecological Centre of Ukraine; Organization of the Black Sea Economic Cooperation; International Center for Black Sea Studies; Dimos Alonnisou; Dimos Skopelou; Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA; Itaca, Il Territorio Al Centro Dellattenzione - Associazione Per Lo Sviluppo Locale; Provincia di Teramo; Regione Abruzzo; Atlantis Symvouleftiki Anonymi Etaireia Atlantis Consulting Sa; Universite D'aix Marseille; Konference Des Regions Peripheriques Maritimes D’Europe; Ruraltour - Federation Europeenne De Tourisme Rural; Diethnes Panepistimio Ellados / International Hellenic University
 • Ukupna vrijednost projekta 2.999.927,50 EUR
 • Proračun Agencije ZADRA NOVA u projektu 154.000,00 EUR
 • Intenzitet potpore 100%
 • Ukupna bespovratna EU sredstva 2.999.927,50 EUR
 • Izvor EU sufinanciranja Program Obzor Europa (Horizon)
 • Cilj Cilj projekta TOURAL je predložiti model koji podržava turistički razvoj ruralnih regija. Pristup modeliranju bit će višedimenzionalan te će se baviti unaprjeđenjem raznih vrsta turizma poput: turizma kulturne i prirodne baštine, kreativnog turizma, kulturološko-znanstvenog turizma te srebrnog turizma (turizam za starije).
 • Razdoblje provedbe projekta 1. 1. 2024. - 31. 12. 2026.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Projekt TransH2 će omogućiti zelenu tranziciju prekograničnog pomorskog prometa demonstracijom novih rješenja i pružanjem konkretnih planova ulaganja te pridonijeti povećanju korištenja goriva s nultom emisijom do 2050. godine, čime se pridonosi ciljevima Europskog zelenog plana za smanjenje emisija u pomorskom…

Više informacija

 • Naziv TransH2 (Transition to Hydrogen Fuelled Cross-Border Sea-Mobility)
 • Vodeći partner Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 • Partner/i Hrvatska gospodarska komora; Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA; Urbanex d.o.o.; Maritime Technology Cluster FVG S. c.ar.l.; Navalprogetti Srl ; Start Romagna S.p.A. ; University of Trieste; Pridruženi partner Lučka uprava Zadar
 • Ukupna vrijednost projekta 2.357.035,00 EUR
 • Proračun Agencije ZADRA NOVA u projektu 178.313,00 EUR
 • Intenzitet potpore 80%
 • Ukupna bespovratna EU sredstva 1.885.628,00 EUR
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021. - 2027.
 • Cilj Opći cilj projekta je poboljšati održivu prekograničnu pomorsku mobilnost demonstracijom izvedivih rješenja za primjenu goriva bez štetnih emisija (zeleni vodik) u prekograničnim i regionalnim pomorskim prometnim rutama te prijenosom novih rješenja lučkim upravama, prijevoznicima i drugim dionicima u cijelom programskom području (Hrvatska i Italija).
 • Aktivnosti Projekt će omogućiti zelenu tranziciju prekograničnog pomorskog prometa demonstracijom novih rješenja i pružanjem konkretnih planova ulaganja te pridonijeti povećanju korištenja goriva s nultom emisijom do 2050. godine, čime se pridonosi ciljevima Europskog zelenog plana za smanjenje emisija u pomorskom sektoru za 90% te izravno pridonosi strateškim smjernicama i očekivanim učincima zacrtanima u misiji EU-a ""Obnovimo naše oceane i vode"" za postizanje nulte razine onečišćenja i smanjenje emisija stakleničkih plinova u oceanima i vodama EU. U sklopu TransH2 projekta razvijat će se inovativna rješenja u prekograničnom pomorskom prometu, uključujući plovila pogonjena vodikovim gorivom te će se definirati prateća infrastruktura za opskrbu gorivom u lukama kako bi se postigao cilj Europske strategije za održivu i pametnu mobilnost da plovila s nultim emisijama postanu spremna za tržište do 2030. Projektno partnerstvo bazirano je na modelu Quadruple Helix, a podrazumijeva multidisciplinarnu i međusektorsku mrežu od 8 partnera iz Hrvatske i Italije neophodnih za stvaranje uvjeta za uspostavu učinkovite prekogranične pomorske mobilnosti na vodik. Glavne demonstracijske aktivnosti uključuju istraživanje i analizu opcija za “ozelenjivanje” pomorskih prometnih veza (prekograničnih i regionalnih) uvođenjem rješenja za primjenu vodika u prekograničnom i lokalnom pomorskom prijevozu putnika u pilot područjima, izradu konceptualnog dizajna putničkih brodova na vodik koji će se koristiti u lokalnom i prekograničnom pomorskom prometu (dokazivanje inovativnog koncepta) te pripremu studija slučaja s potpunim studijama izvodljivosti za pilot područja s ciljem uvođenja stanica za opskrbu vodikovim gorivom u lučku infrastrukturu.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. 2. 2024. - 31. 7. 2026.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta je omogućavanje dostupnosti kvalitetnog predškolskog odgoja djeci na području općine Kolan.

Više informacija

 • Naziv Izgradnja dječjeg vrtića u općini Kolan
 • Prijavitelj Općina Kolan
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 382.241,69 €
 • Intenzitet potpore 100%
 • Operativni program Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.
 • Cilj Cilj projekta je omogućavanje dostupnosti kvalitetnog predškolskog odgoja djeci na području općine Kolan.
 • Aktivnosti Izgradnja matičnog dječjeg vrtića u općini Kolan sa dva dnevna boravka; 1 za djecu vrtićke dobi i 1 za djecu jasličke dobi
 • Razdoblje provedbe projekta 21.03.2023.-21.04.2023.
Stranica 1 od 2