MADE IN-LAND – MAnagement and DEvelopment of INLANDs

Projekt MADE IN-LAND nastoji uskladiti razvoj potencijala zaleđa s potrebama i kvalitetom života lokalne zajednice. Planirano je promovirati i poboljšati dostupnost kulturne i prirodne baštine kopnenih područja turističkim posjetiteljima na obali te razviti inovativne modele za upravljanje osjetljivim krajobrazom zaleđa.

 

 

Više informacija

 • Naziv: MADE IN-LAND – MAnagement and DEvelopment of INLANDs
 • Vodeći partner: Regija Marche (Italija)
 • Partner/i: University of Camerino- Sveučilište u Camerinu, Municipality of San Leo – Općina San Leo, Municipality of Riccia – Općina Riccia, Molise towards il 2000 – Molise prema 2000, University of Zadar – Sveučilište u Zadru, Zadar County Development Agency ZADRA NOVA – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Authority for the Management of Parks and Biodiversity- Romagna – Javna ustanova za upravljanje parkovima i bioraznolikošću - Romagna, AZRRI- Agency for Rural Development of Istria LTD. Pazin – AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Projektni partner
 • Ukupna vrijednost projekta: 2.218.069,31EUR
 • Intenzitet potpore: 85%
 • Bespovratna EU sredstva: 1.885.358,88 EUR
 • Program Europske teritorijalne suradnje: Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.
 • Cilj: Cilj projekta MADE IN-LAND je zaštita i valorizacija neiskorištenih prirodnih i kulturnih potencijala kontinentalnih dijelova partnerskih regija.
 • Aktivnosti: Projektne aktivnosti uključivat će lokalne zajednice na području zaleđa i obale, u suradnji s kojima će se razviti teritorijalni brend, a kroz zajedničke marketing planove i IT alate promovirat će se materijalna i nematerijalna kulturna i prirodna baština. Aktivnosti projekta - suradnja s lokalnim dionicima kroz okupljanje Lokalnih odbora, izrada prekogranične Strategije za održivi ekonomski i teritorijalni razvoj zaleđa i Akcijskog Plana, razvoj i provedba 3 Pilot aktivnosti (Eko muzeji, Informacijski centri, Brend), kapitalizacija projektnih postignuća kroz edukacije i radionice te općenite aktivnosti upravljanja projektom i komunikacije projektnih aktivnosti.
 • Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2019. - 22. lipnja 2022.