09:05:17 | 17.08.2021

Poticanje razvoja civilnog društva na otocima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potiče i stvara povoljno okruženje za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva te podržavajući njihovo umrežavanje izradom i provedbom Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima i Pravilnika o provedbi Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima. 

Cilj Programa

  • financijskim podrškama podržati projekte organizacija civilnog društva na otocima potičući razvoj otočne lokalne zajednice zasnovan na stvarnim potrebama i inicijativama otočnog stanovništva provedbom aktivnosti od interesa za održivi razvoj otoka, koje donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema odnosno potiču očuvanje tradicijskih običaja i kulture otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša, educiraju i uče sve generacije otočana kroz razne tipove radionica, škola i/ili tečajeva – pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija, jačaju lokalne i tradicijske gospodarske aktivnosti i osmišljavaju i djeluju kroz razne tipove kulturnih, sportskih i društvenih programa i projekata koji potiču brojne aktivnosti razvoja civilnog društva na otocima.

Korisnici Programa

  • organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka, koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo.

Proces izrade Programa i Pravilnika

  • osnovana je Radna skupina za izradu Programa i Pravilnika u čijem sastavu su predstavnici Ministarstva, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Hrvatske zajednice županija, Hrvatske udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Hrvatske zajednice općina te znanstvene i stručne zajednice koja se bavi otočnim razvojem. Radna skupina sa svojim prijedlozima i sugestijama aktivno sudjeluje u izradi Programa i Pravilnika.
  • po izradi Nacrta prijedloga Programa i Pravilnika isti će biti javno dostupni zainteresiranoj javnosti na komentiranje kroz platformu e-savjetovanja. 

Donošenje Programa i Pravilnika rezultirati će vidljivim, osmišljenim i fokusiranim stvaranjem platforme/podloge za razvoj civilnog društva koja će poticati stvaranje povoljnog okruženja i jačanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima.

 Više o tome doznajte ovdje.