10:12:12 | 02.12.2019

Promocijom kulturnih i prirodnih sadržaja do skladnijeg turističkog razvoj zaleđa

Kako promovirati kulturnu i prirodnu baštinu zaleđa, unaprijediti povezanost zaobalja s obalnim područjima te kako valorizirati turističke potencijale kontinentalnih područja, pitanja su o kojima se raspravljalo na drugom projektnom sastanku projekta MAnagement and DEvelopment of INLANDs - MADE IN-LAND održanom od 27. do 28. studenoga 2019. u središnjem dijelu talijanske regije Molise. Domaćin sastanka bila je općina Riccia koja je ujedno i projektni partner.

U projektnom području prisutni su veliki pritisci zbog turističke posjećenosti u najužim obalnim područjima, dok s druge strane veliki kulturni, prirodni i gastronomski turistički potencijal kontinentalnih dijelova partnerskih regija ostaje neiskorišten.

Razvojem Prekogranične strategije za održivi ekonomski razvoj zaleđa te provedbom tri Pilot aktivnosti usmjerenih na promociju turističkih sadržaja, doprinijet će se uravnoteženoj turističkoj posjećenosti između obalnih i kontinentalnih dijelova partnerskih regija. Informacijski centri i Eko muzeji, dvije su pilot aktivnosti predviđene na području Italije, dok je na području dviju županija u Hrvatskoj, Zadarskoj i Istarskoj županiji, predviđen razvoj i implementacija brenda za turističku promociju i razvoj zaleđa. Projektne aktivnosti uključivat će lokalne zajednice na području zaleđa i obale, u suradnji s kojima će se razviti teritorijalni brend, a kroz zajedničke marketing planove i IT alate promovirat će se materijalna i nematerijalna kulturna i prirodna baština u skladu sa razvojem i potrebama lokalne zajednice.

Tijekom sastanka partnerstvu su predstavljene analize kulturnih i prirodnih dobara projektnog područja te su prezentirane inicijalni planovi za razvoj  pilot aktivnosti.

Osim Agencije ZADRA NOVA, partneri na projektu koji traje 30 mjeseci, s hrvatske strane su i Sveučilište u Zadru te Agencija za ruralni razvoj Istre ltd. Pazin, dok s talijanske strane u projektu sudjeluje još sedam partnerskih institucija iz područja obrazovanja, zaštite kulturne i prirodne baštine, jedinica regionalne (područne) i lokalne samouprave  te civilnog sektora.

Sredstva za financiranje projektom predviđenih aktivnosti osigurana su kroz Program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta 2.814.830,00 eura, s EU financiranjem u iznosu od  2.392.605,50 eura (85%).

Označeno u