Agencija ZADRA NOVA trenutno sudjeluje u izradi sljedećih dokumenata: