Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali

Cilj projekta je nabava funkcionalog mobilnog reciklažnog dvorišta te podizanje razine svijesti stanovništva Općine Sali o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Više informacija

 • Naziv: Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali
 • Prijavitelj: Općina Sali
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta: 181.944,44 HRK
 • Intenzitet potpore: 85%
 • Bespovratna EU sredstva: 154.652,77 HRK
 • Operativni program: OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Fond: Kohezijski fond
 • Cilj: Cilj projekta je nabava funkcionalog mobilnog reciklažnog dvorišta te podizanje razine svijesti stanovništva Općine Sali o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta, što će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
 • Aktivnosti: Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta; izobrazno-informativne aktivnosti; upravljanje projektom; promidžba i vidljivost.
 • Razdoblje provedbe projekta: 19.01.2021.-19.01.2022.