Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama  sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Sukladno odredbama navedenog zakona Agencija za razvoj zadarske županije ZADRA NOVA na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije i dokumente za koje je istaknuta obveza objave.

Službenik za informiranje: Marija Dušević, viša savjetnica

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na jedan od sljedećih načina:

  • pisanim putem na adresu: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, n/p Službenik za informiranje, Put Murvice 14,23000 Zadar
  • putem elektroničke pošte: marija.dusevic@zadra.hr
  • slanjem upita putem telefaksa na broj: 023/492-881

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Žalba protiv rješenja pristup informacijama

Žalba šutnja uprave pristup informacijama

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija

Zakonski okvir:

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15 )
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14)

Godišnje izvješće