14:49:39 | 27.03.2023

Rezultati testiranja znanja - 02.03.2023., 09.03.2023. i 13.03.2023.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provela je testiranje znanja kandidata koji su uputili otvorene molbe za zaposlenje.

Svi pristupnici koji su pristupili testiranju i ostvarili 11 bodova ili više prešli su prag i zadovoljili kriterije za prolaz u daljnju fazu evaluacije.

O daljnjim fazama evaluacije kandidat s ostvarenih 11 bodova i više bit će obaviješteni putem e-pošte.

Šifra

Broj bodova

IT153

10

IT154

6

IT155

9

IT156

11

IT157

9

IT158

7

IT159

5

IT160

12

IT161

11

IT162

7

IT163

14

IT164

11

IT165

8