09:23:34 | 30.09.2021

Objavljeni Nacrti prijedloga Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. i Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2023. godine za provedbu Nacionalnog plana

Na portalu e-Savjetovanja objavljen je Nacrt prijedloga Nacionalnog plana razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Nacionalni plan razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se definira provedba ciljeva razvoja Republike Hrvatske na području otoka. Njegovom izradom održava se kontinuitet postojanja i provedbe politike razvoja otoka RH koja svoje temelje ima u Nacionalnom programu razvitka otoka iz 1997. godine, čija je osnovna misija bila izjednačavanje uvjeta i kvalitete života na otocima s onima na kopnu. Nacionalni plan predstavlja osnovu za buduće financiranje ciljanih projekata na otocima, kako iz proračunskih izvora tako i putem sredstava Europske unije u financijskoj perspektivi 2021.-2027. Nacionalni plan ujedno čini i okvir za izradu programa, mjera, aktivnosti i projekata vezanih uz otoke u provedbenim programima tijela državne uprave i drugih javnih tijela.

Nacrt prijedloga Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. možete pronaći ovdje

Također, objavljen je i Nacrt prijedloga Akcijskog plana 2021.-2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. čiji su posebni ciljevi:

1.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga stanovnicima otoka

1.2. Jačanje ljudskih potencijala u funkciji demografske i gospodarske revitalizacije otoka

2.1. Poticanje poduzetničkog okruženja i jačanje konkurentnosti otočnog gospodarstva

2.2. Razvoj otočnih proizvoda i usluga

3.1. Povećanje dostupnosti komunalne infrastrukture i unapređenje sustava održivog gospodarenja otpadom

3.2. Razvoj i poticanje izgradnje sustava obnovljivih izvora energije, uporabe čiste energije i energetske učinkovitosti

3.3. Zaštita prirode i okoliša, smanjenje rizika te ublažavanje posljedica i jačanje otpornosti na klimatske promjene

3.4. Održivo korištenje i revitalizacija ukupnog otočnog prostora, kulturne baštine i otočnog identiteta

4.1. Unapređenje IKT infrastrukture na otocima i digitalizacija

4.2. Poboljšanje otočne povezanosti

Nacrt prijedloga Akcijskog plana 2021.-2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. možete pronaći ovdje