14:26:31 | 24.05.2021

Rezultati testiranja znanja - 21.05.2021.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provela je 21. svibnja 2021. godine testiranje znanja kandidata koji su uputili otvorene molbe za zaposlenje.

Svi pristupnici koji su pristupili testiranju i ostvarili 15 bodova ili više prešli su prag i zadovoljili kriterije za prolaz u daljnju fazu evaluacije.

O daljnjim fazama evaluacije kandidat s ostvarenih 15  bodova i više bit će obaviješteni putem e-pošte.

Šifra

Broj bodova

IT79

15/20

IT82

15/20

IT84

15/20

IT86

15/20

IT101

15/20

IT107

15/20

IT99

12/20

IT105

12/20

IT88

11/20

IT95

11/20

IT80

10/20

IT104

9/20

IT83

8/20

IT87

8/20

IT100

8/20

IT93

7/20

IT96

7/20

IT102

7/20

IT94

6/20

IT85

5/20

IT103

4/20

IT97

3/20