12:33:46 | 29.01.2021

Rezultati testiranja znanja - 29.01.2021.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provela je danas testiranje znanja kandidata koji su uputili otvorene molbe za zaposlenje.

Svi pristupnici koji su pristupili testiranju i ostvarili 15 bodova ili više prešli su prag i zadovoljili kriterije za prolaz u daljnju fazu evaluacije.

O daljnjim fazama evaluacije kandidat s ostvarenih 15  bodova i više bit će obaviješteni putem e-pošte.

Šifra

Broj bodova

IT65

9/20

IT66

14/20

IT67

12/20

IT69

12/20

IT70

12/20

IT71

18/20

IT73

14/20

IT74

18/20

IT75

15/20

IT76

7/20

IT77

9/20

Poslijednja izmjena dana 29.01.2021