14:41:14 | 06.10.2020

Rezultati testiranja znanja - 6.10.2020.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provela je danas testiranje znanja kandidata koji su uputili otvorene molbe za zaposlenje.

Svi pristupnici koji su pristupili testiranju i ostvarili  15  bodova ili više prešli su prag i zadovoljili kriterije za prolaz u daljnju fazu evaluacije.

O daljnjim fazama evaluacije kandidat s ostvarenih  15  bodova i više bit će obaviješteni putem e-pošte.

Šifra

Broj bodova

IT39

17

IT40

14

IT41

15

IT42

12

IT43

12

IT44

13

IT45

15

IT46

11

IT47

11

IT50

11

IT51

16

IT52

13

IT53

13

IT54

12

IT55

11

IT56

9

IT57

8

IT58

10

IT59

12

IT60

14

IT61

15

IT62

11

IT64

11