14:01:48 | 25.09.2020

Promocijom kulturnih i prirodnih sadržaja do skladnijeg turističkog razvoja zaleđa

U sklopu projekta MADE IN-LAND- MAnagement and DEvelopment of INLANDs održan je, u četvrtak 24. rujna 2020. godine, četvrti sastanak na kojemu se raspravljalo o promociji kulturne i prirodne baštine zaleđa, unaprjeđivanju povezanosti zaobalja s obalnim područjima te valorizaciji turstičkih potencijala kontinentalnih područja vezanima uz pilot aktivnosti. 

Sastanak je održan putem online platforme Zoom, a na sastanku je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA prezentirala razvoj i ispitivanje akcijskog plana za unutarnja područja te aktivnosti vezane uz komunikaciju za koje je ujedno i odgovorni partner.

U projektnom području prisutni su veliki pritisci zbog turističke posjećenosti u najužim obalnim područjima, dok veliki kulturni, prirodni i gastronomski turistički potencijal kontinentalnih dijelova partnerskih regija ostaje neiskorišten. Razvojem Prekogranične strategije za održivi ekonomski razvoj zaleđa te provedbom tri Pilot aktivnosti usmjerenih na promociju turističkih sadržaja, doprinijet će se uravnoteženoj turističkoj posjećenosti između obalnih i kontinentalnih dijelova partnerskih regija. Informacijski centri i Eko muzeji, dvije su pilot aktivnosti predviđene na području Italije, dok je na području dviju županija u Hrvatskoj, Zadarskoj i Istarskoj županiji, predviđen razvoj i implementacija brenda za turističku promociju i razvoj zaleđa. Projektne aktivnosti uključivat će lokalne zajednice na području zaleđa i obale, u suradnji s kojima će se razviti teritorijalni brend, a kroz zajedničke marketing planove i IT alate promovirat će se materijalna i nematerijalna kulturna i prirodna baština u skladu sa razvojem i potrebama lokalne zajednice. Tijekom sastanka, partnerstvu su predstavljene analize kulturnih i prirodnih dobara projektnog područja te su prezentirani inicijalni planovi za razvoj pilot aktivnosti.

Osim ZADRE NOVE, partneri na projektu, s hrvatske strane, su i Sveučilište u Zadru te Agencija za ruralni razvoj Istre ltd. Pazin, dok s talijanske strane u projektu sudjeluje još sedam partnerskih institucija iz područja obrazovanja, zaštite kulturne i prirodne baštine, jedinica regionalne (područne) i lokalne samouprave te civilnog sektora.

Sredstva za financiranje projektom predviđenih aktivnosti osigurana su kroz Program prekogranične suradnje Interreg Italija- Hrvatska 2014.-2020. Trajanje provedbe projekta je 30 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta 2.814.830,00 eura, s EU financiranjem u iznosu od 2.392.605,50 eura (85%), a ukupna sredstva ZADRE NOVE iznose 261.576,75 eura.

Poslijednja izmjena dana 25.09.2020
Označeno u