15:43:06 | 16.03.2020

Preventivna mjera prestanka izravnog rada sa strankama

Agencija za razvoj Zadarske županije prestaje s izravnim radom sa strankama od 17. ožujka 2020. godine do opoziva.

Naime, u cilju prevencije širenja virusa COVID-19, sva upravna tijela Zadarske županije, županijske ustanove i trgovačka društva kojima je Zadarska županija osnivač prestaju s izravnim radom sa strankama na temelju Odluke župana o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama (KLASA: 011-03/20-01/7, URBROJ: 2198/1-01-20-1, od 16. ožujka 2020.). Odluka je dostupna na poveznici.

Rad sa strankama odvijati će se svaki radni dan putem pošte, elektroničke pošte te telefonskim putem. Kontakt  djelatnika Agencije nalazi se na poveznici.

U iznimnim slučajevima, kada rad sa strankama nije moguć putem pošte, elektroničke pošte ili telefonskim putem, djelatnici će komunicirati sa strankama u uredima Agencije, poštujući najviše higijenske standarde propisane od Nacionalnog stožera civilne zaštite i nadležnih institucija.

Agencija ZADRA NOVA nastavlja obavljati svoj redovan posao i radne zadatke, a navedena mjera uvodi se preventivno u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti uzrokovane virusom COVID -19 te zaštite građana i djelatnika od nepotrebnog izlaganja rizicima zaraze.

Poslijednja izmjena dana 24.03.2020
Označeno u