13:57:28 | 13.03.2020

Rezultati testiranja znanja - 9. i 13. ožujka 2020.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provela je 9. i 13. ožujka 2020. godine testiranje znanja kandidata koji su uputili otvorene molbe za zaposlenje.

Svi pristupnici koji su pristupili testiranju i ostvarili 18 bodova ili više, prešli su prag i zadovoljili kriterije za prolaz u daljnju fazu evaluacije.

O daljnjim fazama evaluacije kandidati s ostvarenih 18 bodova i više, bit će obaviješteni putem e-pošte.

Šifra

Broj bodova

IT01

21

IT02

15

IT03

15

IT05

23

IT06

12

IT08

20

IT09

19

IT10

11

IT11

14

IT12

17

IT13

13

IT14

22

IT15

21

IT16

18

IT17

12

IT19

25

IT20

20

IT21

29

IT23

25

IT24

21

IT25

12

IT26

20

IT27

17

IT29

24

IT30

14

IT31

23

IT32

9

IT33

13

IT36

25

IT37

17

IT38

25

Poslijednja izmjena dana 26.03.2020