12:49:15 | 06.03.2020

Održana druga radionica u svrhu izrade Plana razvoja športa Zadarske županije

U srijedu, 4. ožujka 2020. godine, održana je druga radionica u svrhu izrade Plana razvoja športa Zadarske županije.

Kako je u izradi strateških akata iznimno važno da dionici iz relevantnog sektora sudjeluju svojim znanjem i iskustvom, i ova radionica je organizirana kao susret svih istaknutih dionika iz svijeta športa Zadarske županije. Nakon prve radionice izrade SWOT analize prioritetnih područja športa županije, ova radionica je održana kao drugi značajan korak suradnje s javnosti i dionicima u izradi Plana razvoja.

Na radionici su se okupili predstavnici i članovi Športske zajednice Zadarske županije, Športske zajednice Grada Zadra te predstavnici iz područja stručnog kadra u športu i područja razvoja i održavanja športskih objekata. Uz sudjelovanje pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport, Ivana Šimunića i voditeljice Odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem, Martine Matešić, radionicu su vodili i moderirali dr.sc. Zrinko Čustonja i dr.sc. Dario Škegro s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu te Pavao Parunov, viši stručni suradnik za strateško planiranje i koordinaciju razvoja Zadarske županije u Agenciji ZADRA NOVA.

Cilj radionice je bio zajednički izraditi viziju i temeljne strateške ciljeve razvoja športa Zadarske županije. Na temelju analize koju je provela ZADRA NOVA, dodatno je revidirana SWOT analiza prioritetnih područja te su izrađeni strateški ciljevi u područjima razvoja športske infrastrukture, stručnog kadra, školskog i akademskog športa, športa i rekreacije građana te u područjima natjecateljskog športa i sustava upravljanja športom. Okupljeni su se složili kako šport Zadarske županije svakako raspolaže snagama kojima se možemo ponositi ali i kako postoje prilike za daljnji napredak kako bi šport županije nastavio odgovarati potrebama njenih građana.

Ovakav način planiranja športa je u skladu s važnosti strateškog promišljanja športa, kako je to na početku izrade Plana razvoja istaknula i ravnateljica Agencije ZADRA NOVA, Marina Dujmović Vuković: “Šport kao neizostavan segment zdravog društva, svakako zaslužuje i treba strateško promišljanje i planiranje. Zadarska županija je među rijetkim regionalnim sredinama koje su započele s procesom izrade Plana razvoja športa. Agencija ZADRA NOVA u skladu sa zakonskim ovlastima rukovodi aktivnostima oko izrade Plana koji je značajan iskorak Zadarske županije u športskoj djelatnosti.”

Uz slogan Pokret s vizijom! na temelju bogate športske povijesti, rezultata športaša i sve većeg interesa građana za aktivnim stilom života, po prvi put se dugoročno planira športski život Zadarske županije. Osim što će Plan biti strateški dodatak Planu razvoja Zadarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, njime će se i razvoj športa Zadarske županije uskladiti s važećim Nacionalnim programom športa.