07:53:24 | 03.02.2020

Do održive urbane mobilnosti preko četiri EU projekta

U Kopru je 28. i 29. siječnja 2020. godine održan sedmi transnacionalni sastanak projektnih partnera projekta SMART COMMUTING. Glavna tema sastanaka bila je prezentacija do sada učinjenog na pilot-aktivnostima, dok je poseban naglasak bio na definiranju Akcijskog plana kako bi se sve projektne aktivnosti uspješno privele kraju do 31. svibnja 2020. godine.  A istom gradu je 29. i 30. siječnja 2020. godine održan sedmi transnacionalni sastanak projektnih partnera projekta SMILE, gdje je pak glavna tema sastanaka bila prezentacija do sada učinjenog na pilot-aktivnostima, dok je poseban naglasak bio na raspravi o novom produženju projekta, do kraja 2020. godine, kako bi se sve projektne aktivnosti uspješno privele kraju.

Tijekom sastanka projektni partneri na oba projekta raspravljali su o upravljačkim i komunikacijskim aktivnostima projekta te je održan sastanak Upravljačkog odbora projekata.

Predstavnici Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sudjelovali su uz to i na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni zajednički rezultati četiriju projekata iz područja održive urbane mobilnosti, uz SMILE i SMART COMMUTING, to su još projekti MOBILITAS i CHESTNUT. Svi ovi projekti financirani su iz različitih europskih programa transnacionalne suradnje.

Projekt SMART COMMUTING odobren je u sklopu drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. - 2020. u sklopu druge prioritetne osi „Suradnja na niskougljičnim strategijama u Središnjoj Europi", a s provedbom je počeo 1. lipnja 2017. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.555.337,00 eura od čega je 85 posto sufinancirano iz europskih sredstava. Proračun Agencije ZADRA NOVA, kao projektnog partnera, iznosi 138.257,00 eura. Glavni cilj projekta jest promovirati i na institucionalnoj razini usvojiti koncept funkcionalnog urbanog područja kao najprikladnijeg rješenja putem kojeg bi se na održiv način pristupilo dnevnim migracijama prema urbanim središtima koja zbog koncentracije industrijskih, kulturnih, obrazovnih i poslovnih sadržaja svakodnevno privlače veliki promet iz okolnih područja. Projekt SMART COMMUTING pridonijet će rješavanju prometnih gužvi u gradu Zadru, s naglaskom na područje poluotoka, a za vrijeme trajanja projekta uspostavit će se koordinacijska struktura u koju će biti uključeni predstavnici Grada i okolnih jedinica lokalne samouprave, zajedno s tvrtkama javnog prijevoza. Projekt se provodi na teritoriju šest država (Hrvatska, Austrija, Češka Republika, Italija, Mađarska i Slovenija), u partnerstvu Općine Rimini kao vodećeg partnera, IUAV Sveučilišta u Veneciji, Instituta za promet Tehnološkog sveučilišta u Beču, Okruga Weiz, Regionalnog razvojnog centra Koper, Grada Szolnoka, Razvojne agencije Hranice te Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA; a traje do 31. svibnja 2020. godine.

Projekt ''FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region – SMILE'' financira se kroz INTERREG V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020., prioritetna os 3 – Povezana regija. Ukupna vrijednost projekta je 1.290.415,45 EUR, a vrijednost projekta za ZADRU NOVU iznosi 100.494,99 EUR. Provedba projekta počela je 1.1.2018. godine, a trajat će do kraja 2020. godine. Projekt SMILE obuhvaća suradnju 12 partnera unutar 7 država Jadransko – jonskog područja te uključuje gradove i regije koji su pod utjecajem intenzivnog gradskog prometa u kojem se svakodnevno stanovnici, putnici i turisti susreću s posljedicama neodrživih modela mobilnosti i nedostatka učinkovitih multi-modalnih rješenja, što dovodi do brojnih posljedica poput zagađenja okoliša i emisije stakleničkih plinova te velikih prometnih gužvi. Cilj projekta je izrada i primjena konkretnih smjernica za razvoj i implementaciju održivih urbanih planova mobilnosti, sukladno smjernicama Europske komisije, prilagođenih posebnostima područja. Projekt je usmjeren na smanjenje cestovnog prometa, održivost multi-modalne mobilnosti te na podizanje svijesti o ponašanjima održive urbane mobilnosti. Projekt SMILE kroz svoje aktivnosti ima za cilj poboljšati životno okruženje u područjima visoke gustoće prometa podržavanjem prometnih politika usmjerenih na smanjenje emisija stakleničkih plinova te širenjem ideje održivijeg načina transporta. Aktivnosti koje imaju za cilj doprinijeti ovom cilju uključuju prikupljanje podataka koristeći zajednički međunarodni predložak, elaboraciju prikupljenih podataka, izradu scenarija mobilnosti, kreiranje Plana održive urbane mobilnosti na međunarodnoj razini i testiranje IT rješenja kako bi se na ovim područjima uspostavila održiva mobilnost. ZADRA NOVA u sklopu projekta provodi pilot projekt – testiranje različitih IT alata (softvera) s ciljem smanjenja cestovnog prometa bez invazivnih i skupih izmjena infrastrukturne mreže. 

Poslijednja izmjena dana 03.02.2020