11:29:23 | 25.09.2019

Agro sajam projekta PESCAR u subotu i nedjelju na zadarskom Forumu

Približavaju nam se hladni zimski dani, a s njima sezona prehlade i gripe, stoga je pravi trenutak za ojačati tijelo unosom vitamina i minerala. Najzdraviji izvor „zaštitnika organizma“ je domaća hrana koju ćete 28. i 29. rujna 2019. godine, u vremenu od 9 do 15 sati pronaći na zadarskom Forumu u sklopu Agro sajma. 

Na Agro sajmu svoje će poljoprivredne proizvode predstaviti izlagača iz Zadarske županije te gosti iz Bosne i Hercegovine.

Agro sajam jedna je od aktivnosti od projekta PESCAR – Pesticide Control and Reduction sufinanciranog iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Uz Agenciju zadarske županije ZADRA NOVA, partneri su još Sveučilište u Zadru, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije i Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke te Zadarska županija koja je vodeći partner.

Posljednjih nekoliko desetljeća na području koje je obuhvaćeno projektom primijećena je pojačana upotreba pesticida, a njihovo suvišno i nekontrolirano korištenje uzrokuje ozbiljna onečišćenja okoliša, prirode, hrane i ljudskog zdravlja stoga je nužno pesticide koristiti na strogo kontroliran način i svesti na minimum. Projektom PESCAR želi se zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa.

Projektom se nastoje stvoriti preduvjeti za kontroliranu upotrebu pesticida, te da znanja i iskustva stečena kroz provedbu projekta iskoristiti za jačanje postojećih institucionalnih kapaciteta. Novostečeno praktično znanje bit će osnova za pružanje jedne potpuno nove usluge usmjerene prema poljoprivrednicima - davanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 601.639,26 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi  511.393,35 EUR-a, odnosno 85%. Glavni cilj projekta PESCAR je promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na području Zadarske županije u HR i Hercegovačko-neretvanske i Zapadnohercegovačke županije u BiH u svrhu zaštite prirode.

Označeno u