15:45:26 | 28.03.2013

U Italiji održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta GuardEn

14. i 15. ožujka 2013. u regiji Veneto u Italiji održan je prvi sastanak Upravnog odbora projekta GuardEn, na kojemu su sudjelovali predstavnici Razvojne agencije Zadarske županije. Projekt se nalazi unutar okvira Programa transnacionalne suradnje South East Europe, i sufinanciran je od strane Europske unije.

Projekt trenutno provodi 11 partnerskih organizacija na području 8 zemalja- Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Mađarskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Bugarskoj i Srbiji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.125.000,00 milijuna EUR , od čega ZADRA za provedbu aktivnosti na području Zadarske županije raspolaže s proračunom od 70.000,00 EUR.

Glavni cilj projekta poboljšanje je zaštite okoliša kroz uspostavu GuardEn sustava (razvoj niza metodoloških alata koji će služiti kao pomoć poduzećima da se približe GuardEn statusu, usvajanje međunarodnih standarda kao što su ISO 14000 i EU Program ekološkog upravljanja i revizije-EMAS ), razvoj metodologije za racionalno strateško planiranje prevencije zagađenja na lokalnoj razini, razvoj lokalnih klastera za prevenciju onečišćenja tla i vode

Prvi sastanak Upravnog odbora okupio je 25 predstavnika  ukupno 11 partnerskih organizacija koje osim Razvojne agencije Zadarske županije ZADRA-e čine vodeći partner  Regija Peloponez, Američka farmerska škola u Solunu, Poslovni i inovacijski centar Atika, Savez industrija Sjeverne Grčke, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Plovdivu, Bugarska Komora, Szent István Sveučilište -Institut za zaštitu okoliša i krajobraznog gospodarstva, Komora Potenze, Veneto Agricoltura – Regionalna agencija za poljoprivredu, šumarstvo i poljoprivredno-prehrambeni sektor, Regionalni zavod za obrazovanje i zadružne studije Veneto, Regionalna Agencija za prevenciju onečišćenja i zaštitu okoliša regije Veneto, Razvojni Institut prehrambenih bio-resursa, Slovenska Komora za poljoprivredu i šumarstvo, i Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Beogradu.

Domaćin prvog dana sastanka bila je Regionalna agencija za zaštitu okoliša ARPAV u svom uredu u Padovi. Tema sastanka bilo je praćenje trenutnih aktivnosti, pojašnjenje specifičnih partnerskih dužnosti i planiranje budućih aktivnosti partnerstva. Ishodi sastanka odnose se na definiranje konačne verzije internerske stranice projekta, precizno definiranje područja ciljnih regija koje će biti proučavanja u okviru istraživanja predviđenih projektom, kao što je, primjerice,  provođenje Ankete o upravljanju okolišnim rizicima i Istraživanja o kapacitetu i stavovima poljoprivredno-prehrambenih tvrtki i drugih lokalnih sudionika u odnosu na zaštitu okoliša.

Na drugom danu sastanka, osim donošenja zaključaka u vezi s provedbom projekta, sudionici su imali priliku posjetiti održivu poljoprivrednu tvrtku, koja je jedan od primjera dobrih praksi regije Veneto. Demonstrativna pilot Farma Vallevechia leži duž jadranske primorske zone između ljetovališta Caorle i Bibione. Farma Vallevecchia identificirana je kao prostor posebne zaštite i kao područje od važnosti za zajednicu nalazi se unutar EU Natura 2000 ekološke mreže. U ovoj poljoprivrednoj tvrtci testirani su i eksperimentira se sa inovativnim, okolišno-prihvatljivim sistemima usjeva. Također, na farmi se potiče prijenos inovacija na ostala gospodarstva. Zbog jakog naturalističkog obilježja na teritoriju gdje se poljoprivredne aktivnosti provode, glavni cilj farme Vallevecchia je procijeniti kako napredna, održiva i profitabilna poljoprivreda može koegzistirati s visoko kvalificiranim i raznolikim okruženjem, kao što su ekološki zaštićena područja. Sljedeći sastanak Upravnog odbora prijekta GuardEn održati će se u rujnu 2013. godine u Sofiji, u Bugarskoj.

Poslijednja izmjena dana 26.06.2019