16:43:35 | 10.09.2013

EK odobrila Nacionalni strateški referentni okvir 2013

Europska komisija 26. kolovoza 2013. odobrila je plan ulaganja Hrvatske za korištenje sredstava kohezijske politike EU-a u iznosu od 449,4 milijuna EUR koji su joj dodijeljeni 1. srpnja 2013. kada je pristupila EU-u. Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO) koji su pripremila hrvatska nadležna tijela utvrđuje prioritete ulaganja za hrvatske regije u cilju ubrzanja gospodarskog rasta i stvaranja radnih mjesta poticanjem konkurentnosti cijele zemlje. Strateški projekti s jasnim, unaprijed utvrđenim ciljevima koji se podudaraju s tim prioritetima moraju se brzo utvrditi kako bi se ovo vrijedno ulaganje najbolje iskoristilo prije isteka roka 2016. godine.

NSRO je krovni strateški dokument kojim se utvrđuje strategija ulaganja iz fondova koji su na raspolaganju Republici Hrvatskoj od stupanja u članstvo Europske unije, točnije, strukturnih fondova (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) te Kohezijskog fonda. Dokument obuhvaća razdoblje od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. kada završava financijska perspektiva EU te predstavlja okvir za utvrđivanje opsega i sadržaja operativnih programa.

Ukupna financijska omotnica za RH iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda u financijskoj perspektivi EU 2007.-2013. g. iznosi 449,4 milijuna eura. Od navedenog iznosa, 438,2 milijuna eura namijenjeno je ostvarivanju cilja konvergencije (prvi cilj Kohezijske politike EU), dok je 11,2 milijuna eura namijenjeno ostvarivanju cilja Europske teritorijalne suradnje (treći cilj Kohezijske politike EU), koji se u RH ostvaruje kroz programe prekogranične i transnacionalne suradnje.

Više informacija ovdje.

 

Poslijednja izmjena dana 26.06.2019