16:42:33 | 11.10.2013

Odluka o odabiru projekata u okviru Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU u 2013. godini

Ovom prilikom objavljujemo Odluku o odabiru projekata za Potprogram II “Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima”, iz Programa pripreme i provedbe projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2013. godinu.  Odlukom o odabiru obuhvaćena su 73 projektna prijedloga. Odluku možete pronaći u privitku.

Odluka o odabiru 2013

 

Poslijednja izmjena dana 26.06.2019