16:42:31 | 11.10.2013

Otvorene javne konzultacije u sklopu transnacionalnog programa MEDITERAN 2014. – 2020.

Transnacionalni program MEDITERAN promiče razmjenu iskustava i znanja te poboljšanje javnih politika između nacionalnih, regionalnih, lokalnih i drugih dionika na odgovarajućoj teritorijalnoj razini. Uključuje 57 regija iz 10 država članica Europske unije (Cipar, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo) i triju država kandidatkinja za članstvo (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora). Republika Hrvatska u Program je uključena cijelim svojim teritorijem. Program se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta za pretpristupnu pomoć.
U okviru pripreme novog transnacionalnog programa Mediteran 2014.-2020., države sudionice programa pripremile su e-upitnik putem kojeg žele konzultirati dionike programskog područja kako bi definirale strategiju programa u smislu odabira tematskih prioriteta.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalno tijelo unutar transnacionalnog programa Mediteran poziva sve dionike programskog područja da se uključe u proces javnih konzultacija kroz popunjavanje upitnika.
Poslijednja izmjena dana 26.06.2019