15:41:09 | 07.11.2013

Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijske potpore za aktivnost Leonardo da Vinci Partnerstva

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je Odluku o 2. izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijske potpore za projekte u okviru Natječaja za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu, za aktivnost Leonardo da Vinci Partnerstva, rok 21.2.2013. godine. Osim Odluke, objavljen je i Privitak sa prihvaćenim i odbijenim projektima za financiranje te projektima na rezervnoj listi.
Slika: google images
Poslijednja izmjena dana 26.06.2019