15:39:50 | 02.12.2013

EU alati Ministarstva gospodarstva

Pristupanjem RH u EU , od 1. srpnja 2013. pokrenuti su i novi EU alati koji su dostupni građanima i poslovnim subjektima u RH u cilju ostvarivanja prava na jedinstvenom EU tržištu. Glavno obilježje jedinstvenog tržišta je sloboda kretanja roba i pružanje usluga. Glavni koordinator u Hrvatskoj za nove EU alate je Ministarstvo gospodarstva koji kroz nove mehanizme elektronski povezuje Hrvatsku sa relevantnim centrima u Europskoj komisiji i drugim zemljama članicama.
Kako bi dali kvalitetniji uvid u sadržaje i mogućnosti novih EU alata, u organizaciji HUP-a i Ministarstva gospodarstva održana je besplatna informativna prezentacija za članove HUP-a.

Više o spomenutim alatima pogledajte na: http://www.mingo.hr/default.aspx?id=3422
Slika: Google Images
Poslijednja izmjena dana 26.06.2019