15:39:44 | 03.12.2013

Besplatna publikacija o projektima iz programa LIFE

Donosimo Vam besplatnu publikaciju o projektima iz programa LIFE koji su dovršeni u 2012. godini, a odnose se na područje okoliša. Svake se godine dodjeljuju nagrade projektima koji promiču najbolje prakse i inovativne aktivnosti, a ove je godine nagrađeno ukupno 13 projekata iz područja okoliša, dok su četiri projekta osvojila nagradu “Najbolji od najboljih”. Ti su projekti postigli veliki napredak u upravljanju vodama i demonstriraju niz prenosivih mjera. U publikaciji je sadržano svih 17 projekata koji zajedno pomažu državama članicama u provođenju politike zaštite okoliša na nacionalnoj i europskoj razini.
Slika: Google Images
Poslijednja izmjena dana 26.06.2019