15:39:43 | 03.12.2013

Pregled natječaja koji završavaju u prosincu

Donosimo Vam pregled natječaja koji su trenutačno otvoreni i obuhvaćaju bespovratna sredstva, izvođenje radova, pružanje usluge ili nabavu robe. Natječaji se odnose na Republiku Hrvatsku, zemlje Europske unije i regiju.
Naziv natječaja: Poboljšanje alata za praćenje cijena hrane i diseminaciju detaljnih prosječnih cijena 
Datum završetka: 04.12.2013.
Naziv natječaja: Višestruki ugovor o pružanju usluga u području akcija vanjskih revizija, financiranih od strane Europskog razvojnog fonda i Općeg proračuna EU 
Datum završetka: 06.12.2013.
Naziv natječaja: Razvoj civilnog društva u Crnoj Gori 
Datum završetka: 06.12.2013.
Naziv natječaja: Općina Preko: izgradnja kanalizacijskog sustava faze IV i V 
Datum završetka: 09.12.2013.
Naziv natječaja: Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijskog sustava sanitarno-otpadnih voda u Općini Motovun 
Datum završetka: 09.12.2013.
Naziv natječaja: Budućnost Interneta 
Datum završetka: 10.12.2013.
Naziv natječaja: Promicanje seksualnog zdravlja i prava – opći pristup reproduktivnom zdravlju 
Datum završetka: 10.12.2013.
Naziv natječaja: Mehanizam pomoći za Atlantski akcijski plan 
Datum završetka: 10.12.2013.
 
Naziv natječaja: EURES pripremne akcije – “Vaš prvi EURES posao” 
Datum završetka: 10.12.2013.
Naziv natječaja: Rekonstrukcija Supilove ulice u Gradu Delnice 
Datum završetka: 10.12.2013.
Naziv natječaja: Razvoj ljudskih potencijala unutar HZZ-a (HR 12 IB SO 01 TWL) 
Datum završetka: 12.12.2013.
Naziv natječaja: IPA Prekogranični program Hrvatska-Crna Gora 2007.-2013. – Treći poziv za podnošenje projektnih prijedloga
Datum završetka: 13.12.2013.
Naziv natječaja: Izrada studije o dovršetku okvira EU-a o brodovima s pogonom na ukapljeni prirodni plin i relevantnoj infrastrukturi za opskrbu gorivom 
Datum završetka: 16.12.2013.
Naziv natječaja: Općina Stupnik: građevinski radovi na dijelu kolektora GSK 2 u sustavu odvodnje – II faza izgradnje uz izgradnju kuće konektora 
Datum završetka: 16.12.2013.
Naziv natječaja: Dostava potrebne informatičke opreme i uspostavljanje informatičke infrastrukture za Integrirani sustav zemljišne administracije (ISZA) 
Datum završetka: 16.12.2013.
Naziv natječaja: Usklađivanje Carinske uprave Republike Hrvatske s normama, organizacijom i operativnom metodologijom EU post carinske kontrole i revizije
Datum završetka: 17.12.2013.
Naziv natječaja: Općina Lumbarda: Izmjene dijela kanalizacijskog sustava – faza I 
Datum završetka: 17.12.2013.
Naziv natječaja: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Općini Maruševec 
Datum završetka: 17.12.2013.
Naziv natječaja: Statističke usluge: obrazovna statistika 
Datum završetka: 20.12.2013.
Naziv natječaja: Strukturna potpora organizacijama za istraživanje europskih javnih politika i organizacijama civilnog društva na europskoj razini 
Datum završetka: 20.12.2013.
Naziv natječaja: Usluge “Extra muros” u području prostornog informiranja i geografskog informacijskog sustava (GIS) 
Datum završetka: 20.12.2013.
Naziv natječaja: Okvirni ugovor o istraživanju i tehničoj pomoći u području javne nabave
Datum završetka: 23.12.2013.
Naziv natječaja: ReferNet Javni poziv za dostavu prijedloga suradnja Hrvatska-Danska 
Datum završetka: 24.12.2013.
Naziv natječaja: Javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za dostavu projektnih prijedloga financiranih sredstvima Europske unije (2014. – 2020.) 
Datum završetka: 31.12.2013.
Slika: Google Images
Poslijednja izmjena dana 26.06.2019