15:39:35 | 06.12.2013

Održan seminar EBCL

U Razvojnoj agenciji Zadarske županije od 02. – 05. prosinca 2013. godine održan je seminar primjene temeljnih poslovnih kompetencija -EBCL .

Polaznici: sadašnji i budući poduzetnici su u okviru edukacije usvajali temeljna poslovna znanja sažeta tematski:

  •  Poslovno zakonodavstvo (zakonski oblici poslovnih organizacija, zakon o stečaju, primjena zakona o radu)
  •  Poslovni ciljevi i pokazatelji (profitabilnost, povrat na uloženi kapital, povrat ulaganja, likvidnost, odnos vlastitog kapitala i ukupnog kapitala, poluga, novčani tijek)
  • Računovodstvo (ciljevi financijskog izvještaja, funkcija i strukture bilance stanja, aktiva, kapital i obaveze, pasiva, račun dobiti i gubitka, amortizacija, analiza računa dobiti i gubitka, analiza financijskih izvještaja)
  •  Obračunska kalkulacija i formiranje cijena (zadaci računovodstva troškova, formiranje cijena, računovodstvo troškovnog centra, računovodstvo profitnog centra, primjena ključnih poslovnih kompetencija).
  • Ljudski potencijali – sigurnost poslovanja

Seminar je vodila gđa Ljiljana Pejić, predsjednica Hrvatske udruge konzultanata lokalne i regionalne samouprave (HUKON), certificirana voditeljica projekata Znanstvenog vijeća poslovnih kompetencija za Europu s EBC*L licencom, članica međunarodnoga konzorcija iskusnih znanstvenika i praktičara okupljenih u Centru za menadžment temeljen na znanstvenim dokazima (CEBMa).

Mr.sc. Ljiljana Pejić: „ Svakom poslodavcu, ovisno o veličini poslovnog subjekta i strukturi u sustavu poslovnog odlučivanja potrebna su jasna jamstva poslovnih kompetencija osoblja. Praktična znanja, vještine i kompetencije stečene stručnom edukacijom osiguravaju primjenjivu i mjerljivu kompaktnost i efikasnost interno i eksterno.  Izobrazba i provjera poslovnih kompetencija osoblja može se provoditi na različitim razinama rada i rukovođenja, ali će uvijek potvrditi zahtjev poslodavca da samo s kompetentnim osobljem može postići kvalitetan poslovni rezultat.“

Komentari polaznika seminara su pozitivni: „Ovo je za mene najbolji seminar na kojem sam bio i rado bi opet otišao na isti.“                                                                                                             

Poslijednja izmjena dana 26.06.2019