15:38:52 | 15.12.2013

Otvoreni prvi natječaji iz programa Kreativna Europa

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije je objavila natječaje za potprograme Kultura i MEDIA koji su sad dio jedinstvenog programa Europske unije pod nazivom Kreativna Europa kojeg je Europski parlament usvojio u mjesecu studenom ove godine. Potprogram Kultura koordinirat će za to zadužen Desk Kreativne Europe u Ministarstvu kulture, a potprogram MEDIA Desk Kreativne Europe pri Hrvatskom audiovizualnom centru (dosadašnji uredi Kulturna kontaktna točka i Media desk Hrvatske).
Otvoreni natječaji potprograma Kultura:
  • Potpora europskim projektima suradnje
  • Potpora projektima književnih prijevoda
  • Potpora europskim mrežama
  • Potpora europskim platformama
Otvoreni natječaji potprograma MEDIA:
  • Potpora za razvoj pojedinačnih i skupnih projekata
  • Potpora za televizijsko prikazivanje
  • Potpora za selektivnu distribuciju
  • Potpora za festivale
Detaljnije informacije o objavljenim natječajima dostupne su na: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm
Više o programu Kreativna Europa: http://www.europski-fondovi.eu/program/kreativna-europa
Poslijednja izmjena dana 26.06.2019