15:38:50 | 17.12.2013

Vijeće EU odobrilo paket kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020.

Na jučerašnjem sastanku predstavnika Vijeća Europske unije prihvaćen je paket kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji označava kraj pregovaranja od dvije i pol godine. Svrha kohezijske politike je smanjiti razlike između stupnja razvijenosti različitih regija Europske unije promicanjem gospodarskog rasta, stvaranjem novih radnih mjesta i poticanjem konkurentnosti. Kohezijska politika će na taj način pridonijeti ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020 a to su pametan, održiv i uključiv rast. Potpora Europske unije kohezijskoj politici iznosi 325,15 milijardi eura za idućih sedam godina, u skladu sa Višegodišnjim financijskim okvirom 2014.-2020. kojeg je Vijeće usvojilo 2. prosinca ove godine.
Podjela potpore kohezijskoj politici prema sektorima:
  • Manje razvijene regije – 164,28 milijardi eura
  • Regije u tranziciji – 31,68 milijardi eura
  • Jače razvijene regije – 49,49 milijardi eura
  • Kohezijski fond – 66,36 milijardi eura
  • Najudaljenije regije i slabo naseljene sjeverne regije – 1,39 milijardi eura
  • Europska teritorijalna suradnja – 8,95 milijardi eura
  • Inicijativa zapošljavanja mladih – 3 milijarde eura
Poslijednja izmjena dana 26.06.2019