15:38:13 | 30.12.2013

COSME – novi program EU za poticanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs – Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) novi je program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća. Zajedno sa programom Horizon 2020, COSME predstavlja nastavak aktivnosti koje su se u periodu 2007.-2013, uspješno provodile kroz Program za poduzetništvo i inovacije (CIP EIP) i to na slijedeći način:

  • Kroz Horizon 2020 poticat će se sve aktivnosti vezano za inovacije i poticati inovativna mala i srednja poduzeća (MSP). Cilj je bio napraviti integrirani sistem financiranja koji će pokriti sve aktivnosti vezano za inovacije i istraživanje, a koje su do sada bile financirane kroz više programa, uključujući i CIP program. Dakle, Horizon 2020 obuhvatit će kompletan inovacijski ciklus – od istraživanja do izlaska inovativnih proizvoda/proizvodnih usluga na tržište odnosno njihove komercijalizacije.
  • Kroz COSME program nastavit će se financirati aktivnosti koje za cilj imaju podizanje konkurentnosti i osnivanje i rast malih i srednjih poduzeća.
Kroz oba ova programa malim i srednjim poduzećima omogućit će se pristup financijskim instrumentima i to na način da će se kroz Horizon 2020 investirati u start-up i ranu fazu MSP te u MSP koja su orijentirana na istraživanje i inovacije, a kroz COSME u MSP u fazi rasta.Za upravljanje programom odgovorna je Europska komisija dok je provedba povjerena Izvršnoj agenciji za konkurentnost i inovacije (EACI), a provedba financijskih instrumenata Europskom investicijskom fondu (EIF). Budžet COSME programa za sedmogodišnje razdoblje 2014.- 2020. iznosi 2,3 milijarde €. Datum pokretanja programa je 1. siječnja 2014. godine. COSME program prvenstveno je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima (postojećim i budućim) te nacionalnim, regionalnim i lokalnim organizacijama/institucijama koje djeluju u području poticanja, promicanja i/ili podupiranja poduzetništva.

Više o programu COSME: http://www.europski-fondovi.eu/program/cosme

Poslijednja izmjena dana 26.06.2019