Natječaji i javni pozivi

 

Plan objave natječaja za 2024. godinu za:

  • Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
  • Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
  • Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

možete pronaći na poveznici.

Indikativni plan objave natječaja u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu možete pronaći na poveznici.


 

Natječaji i javni pozivi

Sukladno ovome natječaju, financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja…
07:42:51 | 29.06.2023
Predmet poziva Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka akreditacije regionalnih koordinatora u skladu s člankom 26. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18) (u daljnjem tekstu: Zakona) i Pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN 24/18 i 13/19) (u…
08:04:49 | 28.06.2023
Sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvoj novih tehnologija i pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa na koje se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom: komunalni otpad, biootpad biorazgradivi otpad te (sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom gorivi otpad (gorivo…
07:39:49 | 28.06.2023
Predmet Javnog poziva za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada…
07:33:18 | 28.06.2023
Predmet Javnog poziva za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u domovima za starije i domovima za djecu je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje…
07:25:55 | 28.06.2023
Cilj Poziva je razvoj održivog prometnog sustava, uz minimalne negativne učinke po okoliš i društvo te osiguranje interoperabilnosti s državama u okruženju i državama članicama Europske unije. Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su tijela javnog sektora: subjekti koji ne…
07:21:03 | 28.06.2023
Cilj ovog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Korisnici sredstava: Isključivo jedinice lokalne…
07:17:16 | 28.06.2023
Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog skupljanja komunalnog otpada. Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti: jedinice lokalne samouprave na otocima na kojima nije…
07:13:24 | 28.06.2023
Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2023. godinu. Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine…
11:28:15 | 21.06.2023
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je JAVNI POZIV za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2023./2024. školsku godinu.   Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava projekata udruga…
09:14:44 | 20.06.2023
Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. godini.             Prijavu na Natječaj mogu podnijeti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu te udruge čije djelovanje je vezano uz izjednačavanje mogućosti osoba s…
15:12:21 | 15.06.2023
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2023), Ovim Javnim pozivom se doprinosi smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i…
08:13:23 | 15.06.2023