Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavljuju Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Predmet poziva je pružanje financijske…
15:35:59 | 18.09.2017
Obavještavamo Vas da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge). Ciljevi…
15:36:00 | 02.06.2017
Fond: Europski fond za regionalni razvoj Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 3.5.2017. do 29.12.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje poduzetništvo Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro…
15:36:02 | 22.05.2017
Fond: Europski fond za regionalni razvoj Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 8.5.2017. do 28.7.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za programe i projekte Europske unije, Sektor za EU programe…
15:36:02 | 22.05.2017
Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Područje:…
15:36:01 | 22.05.2017
Agencija za razvoj Zadarske županije organizira radionicu pod nazivom ”Priprema i financiranje projekata ruralnog razvoja” u sklopu projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Ukupna vrijednost projekta je 1.499.968,18 kuna, a bespovratna…
16:06:24 | 03.04.2017
Agencija za razvoj Zadarske županije organizira radionicu pod nazivom ”Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz ESI fondova” u sklopu projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Ukupna vrijednost…
15:06:25 | 22.03.2017
Agencija za razvoj Zadarske županije organizira radionicu pod nazivom „Natura 2000 i ESI fondovi“ u sklopu projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije”. Ukupna vrijednost projekta je 1.499.968,18 kuna, a bespovratna sredstva…
15:06:27 | 14.03.2017
AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/17-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-17-7 Zadar, 03. ožujak 2017. godine Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj…
15:06:34 | 03.03.2017
AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/17-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-17-8 Zadar, 03. ožujak 2017. godine Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj…
15:06:29 | 03.03.2017
AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/17-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-17-7 Zadar, 03. ožujak 2017. godine Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj…
14:36:06 | 03.03.2017
AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE ZADRA NOVA Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/17-01/1 URBROJ.: 2198-1-95/02-17-8 Zadar, 03. ožujak 2017. godine Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj…
14:36:05 | 03.03.2017