Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Objavljen je Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Uspostava reciklažnih dvorišta“ (Referntni broj: KK.06.I.I6) Svrha Poziva: Doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Predmet  Poziva:  Uspostava reciklažnih dvorišta sukladno…
08:31:38 | 19.02.2020
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Prihvatljive aktivnosti: Sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih…
08:25:41 | 18.02.2020
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini. Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji na dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata koji će…
08:19:54 | 10.02.2020
Lokalna akcijska grupa „Bura“ objavljuje LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a, za Tip operacije 2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“,koji je sukladan Tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.…
11:54:50 | 03.02.2020
ACT Grupa, potporna organizacija za razvoj društvenog/impact poduzetništva, otvorila je prijave za četvrtu generaciju dobitnika potpore jednog od svojih razvojnih programa koji provodi u partnerstvu s tvrtkom Philip Morris Zagreb d.o.o.. Program „Pokreni nešto svoje“ namijenjen je poduzetnicima početnicima i…
14:04:28 | 29.01.2020
Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije zajedno s nositeljem programa njemačkim fondom Finance in Motion i jednim od najjačih svjetskih akceleratora Startup Wise Guys iz Estonije kao partnerom otvara natječaj za poduzetnike i projektne timove za sudjelovanje u Tech Boost programu.Ovaj predakceleracijski…
13:49:07 | 29.01.2020
Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini na području Republike Hrvatske. Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili…
14:10:04 | 27.01.2020
Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se deveti  ponovljeni natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila u vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“ Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil; Marka vozila: Opel; Tip…
11:26:30 | 21.01.2020
Sukladno ciljevima i prioritetima Glavnog plana razvoja turizma Zadarske županije, kao glavni strateški razvojni dokument kojim se usmjerava turistički razvitak, Zadarska županija tijekom cijele godine provodi aktivnosti kojima se želi podići svijest o Zadarskoj županiji kao atraktivnoj turističkoj destinaciji te…
11:32:51 | 19.01.2020
Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2020. i 2021. („Narodne novine“, broj: 117/19), Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i…
13:19:34 | 09.01.2020
Središnji ured za šport objavio je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini s ciljem poticanja razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje…
08:23:30 | 09.01.2020
U organizaciji Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u utorak, 14. siječnja 2020. godine s početkom u 10:30 sati u prostoru COIN-a bit će prezentirane mogućnosti EU financiranja za javnopravna tijela i ostale prihvatljive prijavitelje u okviru Operativnog programa…
14:17:48 | 07.01.2020