08:35:23 | 15.07.2019

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA ZADRA 2013.-2020.

Strategija razvoja grada Zadra prvi je ovakav dokument koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja i predlaže razvojne pravce za sve ključne sektore razvoja grada Zadra sukladno metodologiji i praksi koja se koristi kod izrade strateških dokumenata u Europskoj uniji. Grad Zadar kao najvažnije urbano, kulturno, gospodarsko i razvojno središte Zadarske županije  i šire regije izradio je Strategiju kako bi odgovorio na ključne razvojne izazove te se kvalitetno pripremio za novu programsku perspektivu EU od 2014. do 2020. godine.

Partnerstvo i četiri radne skupine formirane su i prvi put okupljene u ožujku 2012. godine, kada se započelo s radom na Strategiji. Organizirane su radionice za izradu SWOT analize, na kojima se prema razvojnim područjima raspravljalo o snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama.

Nakon održanih radnih skupina, pristupilo se detaljnom prikupljanju raznih dokumenata i podataka potrebnih za analizu stanja. Budući da je grad vrlo kompleksna organizacija s mnoštvom sektora bitnih za Strategiju, proces prikupljanja i definiranja dijelova analize stanja radio se kontinuirano do kraja godine. U procesu se surađivalo s Upravnim odjelima, gradskim tvrtkama i institucijama, a nesmetanu komunikaciju i brzinu omogućio je radni tim za izradu Strategije. Sva je analitika objedinjena u prednacrtu osnovne analize koji je dovršen u siječnju 2013. godine, nakon čega je poslan radnim skupinama na komentiranje.

Od lipnja pa do kraja godine kontinuirano su se organizirale uže tematske (fokus) skupine kojima je cilj bio prodrijeti dublje u problematiku svakog od pojedinih razvojnih sektora i čiji su zaključci ugrađeni u dijelove analize stanja. U istom razdoblju pripremljeno je istraživanje putem ankete „Poslovno okruženje u gradu Zadru“ koja je u više navrata distribuirana poduzetnicima s područja grada preko baze ZADRA-inih kontakata i kontakata HGK Županijske komore Zadar kao i baze Udruženja obrtnika Zadar. Anketa je distribuirana i poduzetnicima polaznicima ZADRA-inih edukacija te je objavljena i u on-line izdanju gdje je bila dostupna na stranicama ZADRA-e i lokalnih Internet portala. U ožujku 2013. rezultati ankete su predstavljeni javnosti i ugrađeni u završni dokument Strategije.

Kako bi što kvalitetnije shvatili procese koji se odvijaju unutar gradske uprave te kako bi utvrdili potrebe i ograničenja u radu gradske uprave, ali iz perspektive djelatnika uprave, provedeno je 15 intervjua s većinom pročelnika i direktora gradskih poduzeća. Rezultati su ugrađeni u analizu stanja, u dio koji se bavi institucijama razvojnog upravljanja.

Kroz cijeli proces izrade Strategije prikupljali su se projektni prijedlozi za bazu projekata. Službeni poziv za dostavom projektnih prijedloga u bazu projekata slan je u tri navrata, nakon čega su i telefonski obaviještene institucije da dostave svoje prijedloge. Baza projekata je formirana i analizirana te su rezultati analize dostupni u dokumentu. U veljači 2013., ponovo su organizirane radne skupine u četiri navrata s ciljem prezentiranja i rasprave ciljeva, prioriteta i mjera razvoja grada. Ukupno je od početka izrade u cijelom procesu izrade sudjelovalo više od 140 predstavnika organizacija javnog, civilnog i privatnog sektora.  Na radnim skupinama finalno su formirani ciljevi, prioriteti i mjere koji su potom prezentirani i Partnerskom odboru krajem ožujka, nakon čega je Strategija završno usvojena u travnju 2013. godine na Gradskom vijeću.

PREUZMI: Strategija razvoja grada Zadra 2013.-2020.

PREUZMI: Prilozi Strategije razvoja grada Zadra 2013.-2020.

PREUZMI: Letak Strategije razvoja grada Zadra 2013.-2020.

PREUZMI: Završna prezentacija (Partnerski odbor) Strategije razvoja grada Zadra 2013.-2020.

Poslijednja izmjena dana 22.08.2019