08:29:59 | 15.07.2019

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA ZADARSKE ŽUPANIJE DO 2020.

Županijska razvojna strategija (ŽRS) temeljni je strateški planski dokument za društveno gospodarski razvoj županije, u skladu s načelima održivog razvoja. Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. izrađena je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) te prema Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, rujan 2015.). Također,  usklađena je sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020., a strateški ciljevi ŽRS-a s razvojnim prioritetima na razini NUTS 2 regije za Jadransku Hrvatsku.

Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. naslijedila je Županijsku razvojnu strategiju koja je pokrivala razdoblje 2011. – 2013., uz naknadno produljenje primjene do kraja 2015. godine (sukladno naputcima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije).

Pri izradi Strategije razvoja Zadarske županije poštovalo se načelo partnerstva i participativnosti. U svim fazama izrade, uz radni tim, sudjelovali su članovi Županijskog partnerskog vijeća, članovi tematskih radnih skupina i veliki broj ostalih ključnih dionika. Stoga Strategija, u konačnici, uključuje i potrebe i doprinose svih zainteresiranih strana. U cilju poboljšanja kvalitete ŽRS-a, a time i kvalitete cjelokupnog procesa programiranja, prethodno vrednovanje (ex ante evaluacija) provodilo se tijekom svih faza izrade Strategije, a završeno je prije njenog usvajanja. Prethodno vrednovanje proveo je Ekonomski institut Zagreb.

 

PREUZMI: Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020.

PREUZMI: Dodatak 1 – Rezultati konzultacija sa sjednica Županijskog partnerskog vijeća, sastanaka radnih skupina i fokus grupa

PREUZMI: Dodatak 2 - Osnovna analiza

PREUZMI: Dodatak 3 – Izvještaj o prethodnom vrednovanju

PREUZMI: Dodatak 4 – Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš

PREUZMI: Dodatak 5 – Komunikacijska strategija

PREUZMI: Dodatak 6 – Analiza upitnika

Poslijednja izmjena dana 22.08.2019