Objavljeno u Novosti

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA započela je s provedbom projekta TOURAL, financiranog iz Programa HORIZON.  Cilj projekta TOURAL je predložiti model koji podržava turistički razvoj ruralnih regija. Pristup modeliranju bit će višedimenzionalan ...

11:46:55 | 07.02.2024