12:29:44 | 04.06.2024

Započela provedba projekta BLUESLINKS - partneri se okupili na početnoj konferenciji

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sudjelovala je na početnoj konferenciji projekta BLUESLINKS - Blue economy new skills.

Dvodnevna konferencija je održana u talijanskom gradu Cesenatico 29. i 30. svibnja 2024. godine.

Cilj sastanka bio je međusobno upoznavanje, komentiranje i realizacija projektnih aktivnosti u nadolazećem periodu. Značaj projekta za područje Zadarske županije i ulogu Agencije u projektu okupljenima je predstavila ravnateljica Agencije, Marina Dujmović Vuković. 

Cilj projekta je promicija procesa inovacije i S3 pametne specijalizacije malih i srednjih poduzeća tradicionalnih sektora plavog gospodarstva i plave ekonomije, poboljšavajući njihove kapacitete za privlačenje nove kvalificirane radne snage.

Domaćin sastanka bila je razvojna agencija DELTA 2000, ujedno i vodeći partner na projektu. Ostali projektni partneri su: Tehnološki park gornjeg Jadrana ''Andrea Galvani''- POLOAA, Konfederacijsko-kooperativna regionalna zajednica Veneto - Confcoop Veneto, Lokalna akcijska grupa za ribarstvo Costa dei Trabocchi - FLAG CT, Sveučilište u Salentu - UniSalento, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Udruga za zaštitu prirode i okoliša i promicanje održivog razvoja Argonauta i Sveučilište u Dubrovniku.

Projekt je započeo 1. travnja 2024. godine i trajat će 30 mjeseci, odnosno do 30. rujna 2026. godine.

Prioritet projekta je održivi rast plavog gospodarstva, a poseban cilj je razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo.

Projekt je financiran sredstvima EU kroz Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021. - 2027.

Označeno u