08:06:02 | 31.05.2024

Agenciji ZADRA NOVA odobrena dva projekta iz Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je 21. svibnja 2024. godine Odluku o odabiru projekata u okviru Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Projektnim prijedlogom „Edukacije za jačanje kapaciteta u pripremi i provedbi EU projekata“, Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji Zapadnohercegovačke županije – HERAG i Agenciji za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA odobrena su bespovratna sredstva u iznosu 34.450,50 EUR.

Projektnim prijedlogom „Očuvanje kulturne i nacionalne baštine Hrvata katolika Sarajeva i Zadra“, Župi Sv. Šimuna u Zadru i Župi Presvetog Trojstva u Sarajevu odobrena su bespovratna sredstva u iznosu 125.896,23 EUR.

Odluka o odabiru projekata u okviru Programa prekogranične suradnje između RH i BIH 2024. dostupna je na sljedećoj poveznici.