10:45:31 | 22.03.2024

Održana IV. sjednica Radne skupine – Otočnog partnerstva Zadarske županije

Dana 19. ožujka 2024. godine u Velikoj vijećnici Zadarske županije održana je IV. sjednica Radne skupine – Otočnog partnerstva u sklopu provedbe Plana razvoja otoka Zadarske županije 2021. – 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske županije 2021. – 2027.

Na sjednici su nazočili zamjenik zadarskog župana Šime Vicković, ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ujedno i voditeljica Otočnog partnerstva Zadarske županije Marina Dujmović Vuković te ostali članovi Otočnog partnerstva.

Na sjednici su predstavljeni procedura, uvjeti i rezultati Javnog poziva na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira prihvatljivih prijavitelja te integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Zadarske županije. Na Sjednici je donesena i odluka o suglasnosti na projektne prijedloge koji se prijavljuju na Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira za područje Zadarske županije. Poziv je objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Sjednicu je otvorila voditeljica Radne skupine Dujmović Vuković zahvalom Otočnom partnerstvu na aktivnom sudjelovanju i doprinosu u izradi i provedbi Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske županije. Istaknula je i kako je proces prioritizacije projekata započeo početkom 2023. godine kada je zaprimljeno 139 projektnih prijedloga, a od kojih je 109 bilo prihvatljivo za financiranje u okviru Integriranog teritorijalnog programa (ITP) 2021.-2027. Ukupna vrijednost ovih projekata bila je 166 milijuna eura, što je više od alokacije za cijeli ITP za otoke, naime za sve hrvatske obalno-otočne županije osigurano je 150 milijuna eura.

„Iznos dodijeljen Zadarskoj županiji u okviru ITP-a za otoke je 25,6 milijuna eura, a najviše sredstava koja se kroz ovaj proces mogu ugovoriti je 110 % alokacije, odnosno 28.160.000,00 eura.“ – istaknuo je zamjenik župana Vicković.

Na sjednici Otočnom partnerstvu predstavljeni su svi zaprimljeni projektni prijedlozi, postupak ocjene pristiglih prijava sukladno kriterijima prihvatljivosti i prioritizacije te broj bodova ostvaren po svakom projektu. Od ukupno devet projektnih prijedloga za koje je proveden postupak ocjene pristiglih prijava, sedam je uvršteno na konačni prijedlog popisa mogućih prijavitelja i projektnih prijedloga za prioritetno financiranje u okviru ITP-a, RSO 5.2., dok su preostala dva projektna prijedloga uvrštena na rezervnu listu.

Zamjenik župana Vicković u ime Povjerenstva za provedbu postupka ocjenjivanja projektnih prijedloga u okviru Javnog poziva predstavio je rezultate Javnog poziva i dostavio na uvid konačni prijedlog popisa mogućih prijavitelja i projektnih prijedloga za prioritetno financiranje u okviru ITP-a, RSO 5.2., a kojeg čine projektni prijedlozi kako je navedeno:

  • Projekt ARHIPELOGOS, nositelja Sveučilište u Zadru
  • Projekt ARHIPELAG KULTURE, nositelja Grad Pag
  • Projekt Energija otoka, nositelja Psihijatrijske bolnice Ugljan
  • Projekt ŽIVOT ARHIPELAGA, nositelja Općine Preko
  • Projekt OTPORAN ARHIPELAG, nositelja Općine Pašman
  • Projekt Smart hub PAG, nositelja Srednja škola Bartula Kašića Pag te
  • Projekt ZELENI ARHIPELAG, nositelja Općine Preko.

Sedam najviše ocijenjenih projekta uključuje više od 20 pojedinačnih investicija, odnosno podprojekata budući da je jedan od uvjeta bila integriranost projektnih prijedloga koji će svojom realizacijom doprinijeti poboljšanju kvalitete života i rada u više otočnih mjesta i općina.

Na  sjednici je donesena odluka Radne skupine – Otočnog partnerstva Zadarske županije o suglasnosti na projektne prijedloge koji se prijavljuju na Poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.  

Donošenjem ove Odluke ispunjeni su svi preduvjeti za prijavu na Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira za područje Zadarske županije koje je objavilo ministarstvo, s obzirom da je ista dio obvezne dokumentacije za prijavu na Poziv, koji je otvoren za podnošenje prijava do 22. ožujka ove godine.“ - istaknula je voditeljica Otočnog partnerstva Dujmović Vuković.

U narednom razdoblju očekuje se evaluacija nadležnog tijela, tj. Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i odobrenje predložene liste projektnih prijedloga te sklapanje Sporazuma između Ministarstva i Zadarske županije. Nakon toga slijedi objava Poziva za prijavu projekata.

 

Poslijednja izmjena dana 22.03.2024