10:02:30 | 15.03.2024

Odluka o odabiru kandidata po raspisanom javnom natječaju

Na temelju članka 18. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ: 2198-1-95/01-20-5) od 11. veljače 2020. godine, a koji je stupio na snagu 18. ožujka 2020. godine, sukladno čl. 4. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (KLASA: 012-03/22-01/01; URBROJ: 2198-1-95/01-22-1) od 9. kolovoza 2022. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (KLASA: 012-03/22-01/01; URBROJ: 2198-1-95/01-23-8) od 31. kolovoza 2023. godine, donosi

ODLUKU

o odabiru kandidata po raspisanom javnom natječaju

Marija Dušević prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto  višeg savjetnika u Odsjeku za međuinstitucionalnu suradnju, opće i financijske poslove.

Nikolina Krešan i Marija Podrug Kasalo primaju se u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnika u Odsjeku za pripremu programa i projekata.

Imenovane se primaju uz obvezatni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Odluka

Poslijednja izmjena dana 15.03.2024